Mitä kirkolliskokous opetti?

12.11.2015

Tiesin sinivuokot, pitkät puheet, pankin, erilaiset mielipiteet. Mutta moni asia oli kirkolliskokouksessa yllätys. Ihan ensimmäiseksi yllätyin siitä, miten monia asiantuntevia ja kirkkoon sitoutuneita maallikoita kirkolliskokouksessa on. Kirkon työtä vievät täällä eteenpäin juuri maallikot, sillä heillä on enemmistö ja heidän kantansa ratkaisee kaikissa määräenemmistökysymyksissä. Miellyttävä yllätys on ollut myös ihmisten valmius ja halu käydä käytäväkeskusteluja yli […]

Seurakuntarakenneuudistus jäähylle

18.5.2015

Toukokuun ensimmäisenä viikkona Turun kristillisen opiston käytävät heräsivät jälleen eloon, kun kirkolliskokous kokoontui Räntämäkeen sorvaamaan lakipykäliä ja rustaamaan mietintöjä. Tällä kertaa oli jo etukäteen selvää, että istuntoviikolla tehtiin koko nelivuotiskauden suurimmat päätökset. Seurakuntarakenneuudistuksen lisäksi käsittelyssä oli vuosia varrottu diakonaattiuudistus ja edustaja-aloite tasa-arvoisen avioliittolain vaikutuksista kirkkoon. Lobbausviestit näiden ja muiden viikon teemojen ympärillä tihenivät kevään mittaan. […]

Ratkaisun hetki on lähellä seurakuntarakenteissa

29.4.2015

Kolme vuotta sitten seurakunnat, seurakuntayhtymät ja hiippakunnat antoivat runsaasti palautelausuntoja siitä, mihin suuntaan seurakuntarakenteita tulisi kehittää. Tuolloin 92 prosenttia 327 vastaajasta arveli, että nykyinen lainsäädäntö ei tarjoa riittävän hyviä välineitä tulevaisuuden seurakuntarakenteiden luomiseen. Lähes yksituumaisesti todettiin, että ”jotain tarttis tehdä”. Saadun palautteen perusteella seurakuntarakenteiden kehittäminen päätettiin ottaa yksittäisten ratkaisujen sijasta perusteelliseen kokonaistarkasteluun. Kokonaisratkaisulla pyritään turvaamaan […]

Kirkolliskokous kansliapäällikön silmin

13.5.2014

Kirkolliskokousviikko on minulle sukellus maailmaan, joka sisältää kiinnostavia kohtaamisia ja lukuisia yksittäisiä keskusteluja monenlaisista asioista. Toki viikko pitää sisällään myös kirkkohallituksessa valmisteltujen asioiden esittelyjä ja valiokuntakuulemisia. Päivät ovat pitkiä ja tiiviitä. Tässä työssä kokemus on avuksi: sekä se, että ennen kansliapäällikön tehtävää olin kaksi kautta kirkolliskokousedustaja, että kirkkoherravuosina hankittu seurakunnan ja sen hallinnon tuntemus. Arvostan […]

Seurakuntarakenteiden muutokset haasteena seurakuntien verkkopalveluissa

3.2.2014

Miten seurakuntien verkkopalvelujen sivustomallit kannattaa rakentaa, jotta ne toimivat myös lähivuosien seurakuntarakenteiden muutoksissa? Tällä hetkellä seurakuntayhtymiä on monenlaisia, ja on myös liitoksia, jotka eivät ole yhtymiä. On kappeliseurakuntia ja seurakuntapiirejä, jotka ovat melkein sama asia, mutta eivät kuitenkaan ole. Nykytilanteen mallintamisella ei pitkälle eletä vaan verkkopalvelukokonaisuuden tulee mahdollistaa jatkuva muutos melkein mihin suuntaan tahansa, kustannustehokkaasti […]