Laillisuuden ja laittomuuden toisella puolen

6.9.2017

”Me emme piilottele ihmisiä, mutta emme myöskään aja ihmisiä pois”, linjasi arkkipiispa Kari Mäkinen turvapaikanhakijoiden auttamista MTV:n haastattelussa, jossa kysyttiin kirkon linjaa siinä tilanteessa, että turvapaikkapäätös on ollut kielteinen ja turvapaikanhakija lähestyy seurakuntaa avun tarpeessa. Arkkipiispan haastattelusitaatti on keväältä 2016, jolloin edellisenä syksynä tulleet turvapaikanhakijat olivat suurimmilta osin vielä selvittämässä mahdollisuuksiaan saada Suomesta turvapaikka. Tuolloin […]

Kirkon paikkaa etsimässä

22.4.2015

Kirkon tutkimuskeskuksen tämänkeväisen seminaarin otsikkona oli ”Kirkko etsii paikkaansa”. Kysymys uskonnon paikasta ja sijainnista on noussut yhä useammin esiin uskontotieteellisessä ja uskontososiologisessa keskustelussa. Taustalla on ajatus, jonka mukaan maallistuminen, sekularisaatio, ei ole täsmällisin mahdollinen tapa kuvata uskonnon merkityksen muutosta modernissa maailmassa. Esimerkiksi maailmankuulu uskontososiologi ja luterilainen teologi Peter Berger on kirjoittanut uusimmassa, vuonna 2014 ilmestyneessä […]

Saako uskonto näkyä?

5.2.2014

Alkuviikosta uutisoitiin kansanedustajien näkemyksistä uskonnonopetuksen uudistamisesta. Kansanedustajien kannat eivät tuoneet esiin kovinkaan suuria muutostarpeita. Ylen tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta vastaajasta katsoi, että koulussa tulee olla oman uskonnon opetusta. Kolme viidestä kansanedustajasta oli sitä mieltä, että oman uskonnon opetusta ei pitäisi korvata kaikille yhteisellä uskontotiedon ja etiikan opetuksella. Kokonaisuudessaan kansanedustajat olivat varsin yksimielisiä uskonnonopetuksen tarpeellisuudesta. Vain […]

Maahanmuuttaja konsultiksi seurakuntaasi?

26.8.2013

– Maahanmuuttajat mielletään seurakunnissa usein vain diakoniatyön kohteiksi, vaikka heillä on paljon hengellisiä odotuksia, toiveita ja annettavaa, totesi muusikko ja Suomen Lähetysseuran kulttuurirajat ylittävän työn projektityöntekijä Sakari Löytty Aholansaaren teologikokouksessa viime viikolla. Skandinaviassa noin 30 prosentille väestöstä uskonto merkitsee jotakin. Pohjois-Afrikassa vastaava luku on 90 prosenttia. Miten yhä lisääntyvän maahanmuuttajajoukon uskonnollisuus haastaa eurooppalaisen ja suomalaisen […]