Henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyö

6.9.2013

Harmikseni joudun toteamaan, että henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyötä ei ole voitu kokonaan välttää. Toistuvasti on tapahtunut muun muassa niin, että jotkut Seurakunnan työntekijät ovat ottaneet aiheetta ja tarpeettomasti yhteyttä Kirkkoneuvoston jäseniin tai heidän sukulaisiinsa voidakseen vaikuttaa asiattomasti kirkkoneuvoston kokouksessa esillä oleviin asioihin. Erityisen hankalaa tämänkaltainen häirintä on ollut viime vuosina, kun kirkkoneuvoston kokouksen esityslistat on […]