Toimikunnat, jatkuu

9.8.2013

2. Kirjastotoimikunta Kirjastotoimikunta perustettiin 1986 järjestämään Seurakunnan kirjastoa, koska kirkkoneuvoston jäsen, rouva Maija Malaska asiasta teki aloitteen, tähdentäen Seurakunnan kirjojen luetteloimisen ja asiallisesti myös seurakuntalaisten käytettäväksi saattamisen tärkeyttä. Työn kestäessä toimikunta jätti väliraporttinsa syksyllä 1999, jossa raportissa toimikunta totesi työnsä edelleen jatkamisen tarpeettomaksi ja lakkautti itse itsensä, koska totesi Seurakunnan omistaman kirjallisuuden tulleen palaneeksi Pappilan […]