Johtosäännöt

24.7.2013

Luottamuselinten johtosäännöt on hyväksytty asianmukaisesti. Diakoniatyön sääntö on hyväksytty jo ennen sotia eikä muutostarpeita ole ollut. Aikomus on etsiä se ja laittaa Vitriiniin esille ensi vuonna Seurakunnan 250–vuotisjuhlassa. Lapsi- ja nuorisotyön johtosäännön olen antanut seurakuntapapiston tehtäväksi laatia ja ovat luvanneet, kun saadaan Yhteys Kirkkoverkkoon ja ne saa sitten netistä sen ottaa. Lähetystyön johtosääntö on hyväksytty […]