Ennakointi ei ole ennustamista

29.1.2014

Ennakointi perustuu luotaamiseen, jossa ympäristöä tarkastellaan, seurataan ja analysoidaan aktiivisesti kuunnellen. Ennakointi ei siis ole arvuuttelua siitä, millainen tulevaisuus meitä odottaa, vaan se on loogista päättelyä sen perusteella, miltä maailma nyt näyttää ja mihin se kaiken havaitun perusteella voisi olla menossa. Maailman muuttuminen ja ajan kuluminen vaikuttaa olennaisesti myös kirkkoon, johon kohdistuu paljon odotuksia. Kirkon […]