Informoidu, inspiroidu ja toimi! EU-rahoituksen monet mahdollisuudet

14.10.2015

Miten seurakunta- ja hiippakuntatasolla voitaisiin paremmin hyödyntää EU-rahoitusmahdollisuuksia? Minkä tyyppisiin hankkeisiin voi saada rahoitusta? Mistä löytyy lisää tietoa, ja miten löytää juuri oikea rahoitusohjelma? Mitä tulisi ottaa huomioon hankehakemusta laadittaessa ja hankeprosessin aikana? Kirkkohallituksen uusi Informoidu! Inspiroidu! Toimi! – EU-rahoitusopas pyrkii antamaan vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. EU-rahoitusoppaan tavoitteena on informoida kirkolle relevanteista EU-rahoitusmahdollisuuksista, inspiroida hakemaan […]

Hyvää Euroopan kansalaisten teemavuotta!

10.5.2013

Vietämme parhaillaan Euroopan kansalaisten teemavuotta. EU-kansalaisuus tuo lisäoikeuksia, kuten oikeuden liikkua, asua, työskennellä ja opiskella vapaasti EU:n alueella sekä osallistua ja äänestää EU-vaaleissa. Teemavuoden tavoitteena on lisätä tietoa näistä oikeuksista sekä innostaa ja innoittaa EU-kansalaisia keskustelemaan EU:sta ja vaikuttamaan EU-asioissa. Euroopan unioni mielletään usein etäiseksi, eliittiseksi ja byrokraattiseksi unioniksi, joka elää omaa elämäänsä irrallaan arkitodellisuudesta. […]