Huomioita tasa-arvosta: Jumalan kuvaksi luotu ja yhdenvertainen

30.10.2020

Kirkon tulisi olla jäsentensä, luottamushenkilöidensä ja työntekijöidensä näköinen. Kirkkohallitus on julkaissut monia asiakirjoja, jotta vammainen henkilö pääsee täyteen osallisuuteen eri tasoilla rakkaassa kirkossamme. Ne ovat tärkeitä ja niiden kautta pohdin tätä osallisuutta ja saavutettavuutta. Olen silti sitä mieltä, että meidän kaikkien tulisi päästä entistä enemmän eteenpäin asiakirjoista oikeaan, aitoon osallisuuteen kirkossamme. Minulle tärkeä ja merkittävä […]

Kangasalan kirkossa esteettömyys on itsestäänselvyys

24.8.2016

Suomen saavutettavimmaksi kirkoksi Radio Dein ja Kirkkohallituksen järjestämässä kesäkilpailussa äänestettiin Kangasalan kirkko. Ehdokkaita Suomen saavutettavin kirkko -kilpailuun valitsi kirkon vammaistyön neuvottelukunta. Lisäksi ehdotuksia pyydettiin vammaisjärjestöiltä ja Radio Dein kuulijoilta. Kisan tavoitteena oli lisätä tietoisuutta saavutettavuudesta ja nostaa esiin myönteisessä hengessä niitä tapoja, joilla saavutettavuus toteutuu eri kirkoissa. Kilpailun kautta haluttiin tehdä näkyväksi saavutettavuutta, esteettömyyttä ja moninaisuutta. Äänestykseen […]