Kangasalan kirkossa esteettömyys on itsestäänselvyys

Kangasalan kirkko on Suomen saavutettavin kirkko.

Kangasalan kirkko on Suomen saavutettavin kirkko.

Suomen saavutettavimmaksi kirkoksi Radio Dein ja Kirkkohallituksen järjestämässä kesäkilpailussa äänestettiin Kangasalan kirkko. Ehdokkaita Suomen saavutettavin kirkko -kilpailuun valitsi kirkon vammaistyön neuvottelukunta. Lisäksi ehdotuksia pyydettiin vammaisjärjestöiltä ja Radio Dein kuulijoilta.

Kisan tavoitteena oli lisätä tietoisuutta saavutettavuudesta ja nostaa esiin myönteisessä hengessä niitä tapoja, joilla saavutettavuus toteutuu eri kirkoissa. Kilpailun kautta haluttiin tehdä näkyväksi saavutettavuutta, esteettömyyttä ja moninaisuutta.

Äänestykseen liittyi ohjelmasarja, jossa tutustuttiin saavutettavuuden eri näkökulmiin, kuten kehitysvammaisten kirkkoon, esteettömyyteen, tekstitettyyn jumalanpalvelukseen, asenteiden merkitykseen, viittomakieliseen kirkkoon sekä selkokieleen.

Kilpailun voittanut Kangasalan kirkko sai 43.9 prosenttia finaalin äänistä. Finaalissa kilpailivat myös Mikkelin Pitäjänkirkko, Vaalijalan kirkko ja Turun tuomiokirkko. Voittoa tavoitteli yhteensä 24 kirkkoa.

Kameravalvonta auttaa löytämään apua tarvitsevat kirkkovieraat

Kangasalan kirkossa saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä on pyritty huomioimaan pitkäjänteisesti ja tietoisesti. Pohja saavutettavuuden parantamiselle luotiin 1980-luvun loppupuolen remontissa, jossa kirkosta poistettiin lähes kaikki fyysiset esteet.

Leveällä keskikäytävällä mahtuu hyvin kulkemaan pyörätuolilla, alttarille ei ole portaita ja myös alttarialueella on hyvin tilaa liikkua pyörätuolilla. Kameravalvontajärjestelmän avulla pyritään reagoimaan tilanteisiin, joissa kirkkovieras mahdollisesti tarvitsee apua.

Netin välityksellä lähetettävien tilaisuuksien määrää on pikkuhiljaa lisätty.  Osallistumiskokemuksen tilaisuuksiin voi näin saavuttaa, vaikka ei itse pääsisikään paikalle.

Saavutettavuuden parantaminen on vaatinut yhteistyötä monien eri tahojen välillä.  Seurakunnan luottamushenkilöt ovat pitäneet itsestäänselvyytenä, että tiloja peruskorjattaessa kiinnitetään huomiota tilojen mahdollisimman esteettömän käyttöön.

Kangasalan seurakunnalla on ollut onni työskennellä asiantuntevien arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa.  Työtä on ohjannut ajatus, jonka mukaan esteettömyys lisää kirkkovieraiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Esteettömyys on kaikkien etu

Saavutettavuuden lisääminen ei paranna vain erityisryhmien osallistumismahdollisuuksia.  Saavutettavuuden parantamisen kautta saatava hyöty kohdistuu kaikkiin seurakunnan tiloissa vieraileviin.

Vaikka vanhoja tiloja korjattaessa on usein mahdotonta saavuttaa täydellistä esteettömyyttä, tulee parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pyrkiä hyvän suunnittelun ja esimerkiksi käyttäjäkyselyjen kautta saatavan tiedon avulla.

Tietoinen ja jatkuva paneutuminen saavutettavuuskysymyksiin auttaa huomaamaan jäljellä olevia puutteita ja tekemään tavoitteellista työtä niiden poistamiseksi.  Kangasalan kirkossa pyritään tällä hetkellä esimerkiksi parantamaan kirkon ulkopuolisia kaideratkaisuja entistä toimivammiksi.

Maailma ei ole eikä tule savutettavuuden näkökulmasta valmiiksi.  Siksi on tärkeää jatkaa tematiikkaan liittyvää keskustelua.  Saavutettavuus on käsitteenä laaja ja monisäikeinen.  Kun saavutettavuuden merkitys sisäistetään, myös rakenteet voivat alkaa muuttua.

Saavutettavuuden parantamisessa on kyse tahtotilasta

Saavutettavuus on tärkeä näkökohta suunniteltaessa eri toimitilojen tulevaa käyttöä. Kangasalan seurakunnalla, kuten useimmilla seurakunnilla, on lukuisia ikääntyviä kiinteistöjä, joissa esteettömyyden suunnittelu ja lisääminen on vasta alussa. Seurakunnan siunauskappeli peruskorjattiin viime vuonna.  Korjauksen yhteydessä parannettiin saavutettavuutta poistamalla rakennuksesta ulkopuoliset portaat ja kappelin etuosassa ollut korotettu lattia.

Vaikka Kangasalla on onnistuttu lisäämään saavutettavuutta, seurakunnalla ei ole varsinaista, luottamuselimissä hyväksyttyä saavutettavuusohjelmaa.  Ohjelman laatiminen sekä siihen liittyvä henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kouluttaminen ollaan kuitenkin ottamassa agendalle.

Saavutettavuuden parantamiseen kannattaa panostaa.  Uusien tilojen suunnittelussa saavutettavuus pystytään ottamaan hyvin huomioon, vanhojen tilojen kohdalla saavutettavuuden lisääminen on usein hankalaa ja synnyttää helposti lisäkustannuksia.

On kuitenkin hyvä muistaa, että pienetkin muutokset saattavat lisätä huomattavasti saavutettavuutta.  Hyvä suunnittelu ja yhteistyö vaikkapa paikallisten vammaisyhdistysten tai vammaisneuvoston kanssa on tärkeää.  Saavutettavuuden parantamisessa on kysymys ennen kaikkea tahtotilasta!

Tervetuloa Kangasalle osallistuman messuun ja tutustumaan Suomen saavutettavimpaan kirkkoon!

Seppo Jarva
Seppo Jarva
kirkkoherra
Kangasalan seurakunta

 

 

 

 

Katri Suhonen

Katri Suhonen
asiantuntija
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta, toiminallinen osasto
Kirkkohallitus