Sovinto 100 – keskustellen kohti ratkaisuja

Miten lisätään keskinäistä ymmärrystä eri tavoin ajattelevien kesken? Miten yhteiskunnalliseen keskusteluun saadaan mukaan heidät, jotka muuten jäävät syrjään? Millaisia ratkaisuja vaikeimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin saadaan tuomalla yhteen kansalaiset, asiantuntijat ja päättäjät?

Sovinto 100 -ratkaisupaja on keino käydä yhteiskunnallista keskustelua ja laatia yhdessä ratkaisuja ongelmaan ihmisten kanssa, jota asia koskee.

Tammikuussa sata vuotta sitten Kallion kirkossa järjestettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäiset kirkkopäivät. Kuumin puheenaihe – uskonnonvapauden ja siviilivihkimisen ohella – oli luokkaviha ja miten estetään sota.

Sovinnon rakentaminen ei kirkossakaan onnistunut. Piispat eivät halunneet lähteä yhteiseen lausuntoon rauhan puolesta, sillä se olisi merkinnyt kädenojennusta sosialisteille. Vain kymmenen päivää myöhemmin Paasitorniin syttyi punainen valo ja sisällissota alkoi.

Kuplista kohti yhteistä keskustelua

Kun Kirkkopäivien 100-vuotisjuhlaa alettiin pari vuotta sitten suunnitella Kalliossa, oli selvää, että muistovuonna tapahtumassa puhutaan sisällissodasta. Samalla todettiin, että kirkon rooli aktiivisena sovinnon rakentajana nyky-yhteiskunnassa tulee olla näkyvä. Siksi Kallion kirkkopäivät on Sovinto 100 – matka, jonne kutsutaan kansalaisia, kansalaisyhteiskuntaa, päättäjiä ja kirkon vaikuttajia etsimään yhdessä ratkaisuja siihen, miten sovintoa rakennetaan Suomessa. Miten vähennetään eriarvoistumista? Miten pysäytetään vihapuhe? Miten lisätään keskinäistä ymmärrystä, myötätuntoa ja armoa?

Yhteiskunnan jakautuminen – eriarvoistuminen ja ’kupliintuminen’ omiin sometodellisuuksiin on lisännyt epäluottamusta yhteiskunnassa. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten luottamus päättäjiin on ohut. Päättäjiltä taas puuttuu tietoa päätösten vaikutuksista ihmisten arjessa.

Nykyistä laajemman joukon osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon paikallisella ja kansallisella tasolla on tärkeää, jotta koemme olevamme samassa veneessä.

Sovinto 100 -ratkaisupajat

Kallion seurakunta järjesti syksyllä 2017 tammikuun Sovinto 100 -tapahtumaa edeltäviä ratkaisupajoja. Tehtävänä oli saada mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun heidät, jotka muuten jäävät syrjään, ja laatia ratkaisuja yhdessä päättäjien kanssa.

Osallistavalla suunnittelulla yhteistyökumppanien kanssa luotiin rakentavaan dialogiin perustuvia vaikuttamistyöpajoja eriarvoistumisen vähentämiseksi, vihapuheen estämiseksi ja konfliktista toipumiseen.

Sovinto 100 – ratkaisupajan tavoitteena on:

 • vahvistaa luottamusta eri tavoin ajattelevien välillä
 • antaa ääni ihmisille, jotka kokevat olevansa yhteiskunnassa syrjässä
 • antaa päättäjille tietoa päätösten vaikutuksista ihmisten arjessa
 • tehdä vaikuttamistyötä laatimalla viestejä ja ratkaisuehdotuksia päättäjille ja virkamiehille
 • nostaa asia esille ja käydä arvokeskustelua kiinnostavalla ratkaisukeskeisellä tavalla
 • hyödyntää alueen kansalaistoimijoiden ja seurakuntien yhteiskunnallista, diakonia- ja nuorisotyön osaamista ja yhteyksiä
 • hyödyntää seurakuntien luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten osaamista ja yhteyksiä mm. paikallispolitiikkaan, mediaan

Köyhyys ja eriarvoisuus -vaikuttamisbrunssille kutsuttiin etsivän kutsumenettelyn kautta 40 vähävaraista sekä heidän kanssaan keskustelemaan kuntapäättäjiä, Kelan johtoa ja köyhyystutkijoita. Aterian äärellä pöytäseurueet laativat konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joilla olisi suurin muutos köyhyyttä kokevan elämään. Ratkaisuehdotus pitchattiin eli esiteltiin tiivisti yleisölle ja päättäjäraadille päivän päätteeksi.

Tulevaisuuden toivo/t -ratkaisupajaan kutsuttiin ala-ikäisiä turvapaikanhakijoita, nuoria maahanmuuttajia ja Kallion nuoria luomaan ratkaisuehdotuksia vihapuheen pysäyttämiseksi. Vaikuttamistyön lisäksi nuorille opetettiin tunnetaitoja ja konfliktin ratkaisua omassa elämässä. Maailmalla rauhaa rakentavat Kirkon Ulkomaanavun Milla Perukangas ja CMI:n Hussein al-Taee olivat koko päivän mukana kannustamassa nuoria. Tulokset esiteltiin päättäjäraadille, jossa myös presidenttiehdokas Pekka Haavisto ja MTV3:n ulkomaantoimittaja Mirja Sipinen keskustelivat ratkaisuista nuorten kanssa.

Kolmas ratkaisupaja Totuus, tehtävä, toipuminen käsitteli sodan traumaa ja väkivallasta toipumista. Se toteutettiin avoimena yleisökeskusteluna yhdessä historioitsijoiden ja tasa-arvoasiantuntijan kanssa.

Järjestä ratkaisupaja omalla paikkakunnallasi

Vuosi 2018, sisällissodan muistovuosi ja seurakuntavaalivuosi, on hyvä hetki kutsua koolle kansalaiset ja päättäjät etsimään yhdessä ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisin haasteisiin omalla paikkakunnalla. Sovinto 100 -ratkaisupaja on yksi keino tuoda yhteen kansalaiset ja päättäjät ja synnyttää keskustelun pohjalta ratkaisuehdotuksia.

 • Sovinto 100 -ratkaisupajat -sivuilta löydät Kallion ratkaisutyöpajojen ohjelmat ja kattavamman aineiston harjoitteineen vihapuhetyöpajan järjestämiseksi paikkakunnallasi.
 • Samantyyppisiä työpajoja on toteutettu muun muassa Tampereen hiippakunnassa Lasisilta -työpajoina.
 • Sitran tuoreelta Erätauko-sivulta löytyy digitaalinen työkalupakki rakentavan keskustelun järjestämiseksi.

Tervetuloa Kallion kirkkoon 19.-21.1. Sovinto 100 –Kallion kirkkopäivät 100 vuotta- tapahtumaan. Viikonloppuun on vapaa pääsy. Tapahtumaa voi myös seurata verkossa. Useat ohjelmaosioista striimataan. Yle taltioi lauantain Siunattu sovinto -messun.

Viikonloppu huipentuu sunnuntai-iltana klo 20  presidenttiehdokkaiden suuren arvokeskusteluun, jonka MTV3 lähettää suorana Kallion kirkosta.

Sovinto 100 –Kallion kirkkopäivät 100 vuotta -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kallion seurakunta, Kirkko Helsingissä ja Kirkkopäivät.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ratkaisupajoista:

Anu Merenlahti
viestinnän projektipäällikkö
Sovinto 100 -tuottaja
Kallion seurakunta
anu.merenlahti@evl.fi, p. 050 330 4369

Kommentit koskien kirjoitusta: “Sovinto 100 – keskustellen kohti ratkaisuja

 1. Hei
  Sovinto 100 ratkaisupajoineen, kirkkopäivineen, ym. on hyvä ja kannatettava hanke nyt, kun Suomen sisällissodasta on kulunut 100 vuotta.
  Tätä keskustelua näytetään kuitenkin käytävän vain yhdellä tasolla, kohtalaisen samanmielisten kesken. Sen osoittavat Tulevaisuuden toivot-ratkaisupajan poliittisten/yhteiskunnallisten osanottajien kokoonpano samoin kuin juuri alkamassa oleva Sovinto 100-tapahtuma Helsingissä.
  Missä ovat esimerkiksi Perussuomalaiset näkyvät keskustelijat ratkaisupajojen ja foorumien kokoonpanoista? Missä on juuri se ”toinen” osapuoli, joka edustaa sitä toista laitaa kahtiajakautuneessa Suomessa, kuten kansaamme nykyään paljon luonnehditaan?
  Yhtenä keskustelijoista on entinen skinhead. Miksi mukana ei voisi olla myös esimerkiksi väkivaltaisesta anarkismista luopunut keskustelija?
  Näkökulma teemaan on kovin ”helsinkiläinen”. Hyvästä aikomuksesta huolimatta pelkään, että lähestymistapa ei kohtaa suurta osaa suomalaisista sillä tavalla kuin pitäisi.
  Toivotan kuitenkin hyviä kirkkopäiviä.

Kyseisen artikkelin kommentointi on sulkeutunut.