Seurakuntien yhteisen verkkotyökalun nimeksi Lukkari (Klockaren)

Lukkari on julkaisujärjestelmä ja paljon enemmän!

Lukkari on julkaisujärjestelmä ja paljon enemmän!

Syksyn 2013 aikana Seurakuntien verkkohankkeessa etsittiin nimeä seurakuntien yhteiselle verkkotyökalulle, joka sisältää mm. yhteisen julkaisujärjestelmän, konseptin, käyttöliittymän, visuaalisen leiskan Martti-fontilla ja yhteisiä sisältöjä. Nimen etsintä aloitettiin Kirkon viestintäpäivillä syyskuussa. Verkkohankkeen ständillä jätettiin noin 30 nimiehdotusta, joista toiset olivat enemmän ja toiset vähemmän tosissaan laadittuja. – Vai miten olisi JeesSys? 😉

Arvovaltainen raati eli hankkeen koordinaatiotiimi valitsi joukosta ”Top 8” -vastaukset eli sellaiset, jotka olivat napakoita ja kirjoitus-/puheasultaan selkeitä sekä kuvasivat jollain tavalla kirkkoa ja/tai verkkoa. Hankkeen Facebook-ryhmässä sai tämän jälkeen äänestää suosikkiaan ehdotuksista tai ehdottaa parempaa vaihtoehtoa.

Facebook -ryhmässä käytiin keskustelua nimestä.

Facebook -ryhmässä käytiin keskustelua nimestä.

Ääniä annettiin yhteensä 33 kappaletta ja kommentteja tuli 82 kappaletta. Palautetta saatiin myös hankkeen työpajoissa sekä puskaradion ja sähköpostin välityksellä. Aluksi suosiota keräsi Kinkeri, sitten Lutteri ja lopuksi Haavi. Kaikki ehdotukset keräsivät sekä kannatusta että kritiikkiä. Myös uusia kriteerejä nimelle löytyi, erityisesti nimen merkityssisältöön liittyvät mielleyhtymät sekä kirkon työntekijöiden että seurakuntalaisten keskuudessa. Nimen toivottiin olevan samaa perhettä muiden yhteisten työkalujen kanssa sekä toimivan myös ruotsinkielellä. Lisäksi nimiehdokkaiden muu käyttö piti kartoittaa, sillä moni hyvä ehdotus oli jo varattu muuhun käyttöön.

Kaikki kriteerit täyttäviä nimiehdotuksia pääsi loppusuoralle kolme: Lutteri, Haavi ja Lukkari.

Pilottiseurakuntien edustajat, Ambientia ja hankkeen koordinaatiotiimi perehtyivät nimiehdokkaisiin pilottien pikkujouluissa hankekoordinaattorin esitellessä asiaa kattavin ppt-kalvoin. Kunkin nimen plussat ja miinukset oli kartoitettu Facebook-kommenteista ja kustakin tehty nimikriteerien mukaista selvitystyötä. Näistä yhteenveto alla:

Haavi

LutteriLukkari

Käsiäänestyksen perusteella pikkujouluporukan selväksi suosikiksi nousi Lukkari, ruotsiksi Klockaren, siis tuo kirkon työläinen, jonka keskeinen tehtävä on aina ollut kutsua ihmisiä messuun ja pitää kirkon ovia avoinna. Perusteena äänestysvalinnalle mainittiinkin muun muassa nimen hyvät perustelut, mutta perusteluja ei sinänsä tarvittu sillä tulos oli selvä muiden ehdokkaiden saadessa vain pari hajaääntä. Hankkeen johtoryhmä perehtyi seuraavaksi ehdotuksiin ja keskusteli aiheesta kokouksessaan 16.12. Myös johtoryhmä päätyi kannattamaan Lukkaria. Tammikuussa 2014 siunauksensa nimelle antoi myös hankkeen oma digipiispa Tapio Luoma.

Ja vihdoin se on myös kirkon verkossa kuulutettu ja nimeltä Facebookiin kutsuttu! Tervetuloa tutustumaan Lukkariin ja tekemään sitä yhdessä! Stäm träff med Klockaren och börja ett gott samarbete!

Lue myös: Lukkari – Wikipedia