Seurakuntien verkkohankkeen kevään rutistus – kolme sprinttiä, hiomista ja verkkosivusto luotu monistuskoneella

Verkkohankkeen kevätkatselmointiSeurakuntien verkkohankkeen loppukatselmointi oli keskiviikkona 28.5. Kevään työtä puitiin verkkohankkeen koordinaatiotiimin ja Ambientian avainhenkilöiden voimin. Kävimme yhteisesti läpi asioita, jotka kevään aikana on mielestämme hoidettu onnistuneesti. Nopean työtahdin ja aikamoisten puristusten summana on tietenkin myös asioita, jotka olisi voinut hoitaa paremmin.

Kaikille loppukatselmointiin osallistuville jaettiin nippu post-it -lappuja, joihin kirjattiin,  missä olemme onnistuneet/mikä ei ole mennyt ihan nappiin. Miettimisaikaa tehtävään annettiin viisi minuuttia.

Onnistumiset ja epäonnistumiset

Missä sitten epäonnistuimme, henkilökohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti? Listalle nousivat pirstaleiset työpäivät, huonot projektityökalut ja vaikeudet luottaa omaan intuitioon ja omaan johtotähteen. Testaus ja viimeistely olivat myös asioita, joita voisi parantaa tulevaisuudessa.

Onneksi löysimme paljon myös onnistumisia! Moni asia tuntui kuitenkin jälkikäteen onnistuneen. Yhteistyö sai kiitosta. Yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut mukavaa:

  • Seurakuntien kanssa on ollut niin kiva tehdä töitä
  • Pilottiseurakuntien koordinaattorit ovat voiman lähde
  • Ambientian tiimin kanssa on helppo tehdä töitä

Välillä tahti on ollut kova, ja paineetkin aikamoiset. Huumori, letkeys ja pilke silmässä ovat asioita, joita ilman olisi ollut vaikea toimia.

Näkyvää lyhyessä ajassa

Ennen kaikkea, positiivinen asia on ollut ripeä tahti ja se, että olemme lyhyessä ajassa, yhdessä saaneet aikaan näkyviä tuloksia. Kiitos ketterän työmenetelmän, työtä ei piiloteta mihinkään, vaan kehitystä on voinut seurata jokainen.

Ensimmäinen seurakuntasivusto on luotu – monistuskone toimii

Kevään kova rutistus on ohi. Seinäjoen seurakunnalle on luotu seurakuntasivusto. Sivustolle luodaan parhaillaan sisältöä.

Seuraavana jonossa on Ylä-Savon seurakuntayhtymä, jolle luodaan verkkosivusto. Tämän jälkeen monistetaan loput pilottiseurakuntien sivustoista (Kerava, Oulu, Pöytyä, Nurmijärvi ja Savonlinna). Seinäjoki on toiminut ansiokkaasti testaajana – rooli, joka väistämättä lankeaa ensimmäisille käyttöönottajalle.

Viimeistelyä ja testausta

Loppukevään rutistuksessa tehtiin sprintit (eli kehitysjaksot) 10, 11 ja 12. Sprinteissä tehtiin paljon loppuhiontaa, viimeistelyjä ja testauksia. Katselmoinnin jälkeen tehtäväksi jäi enää lähinnä niiden virheiden korjaukset, jotka havaitaan sivustojen luomisen ja sisällöntuotannon yhteydessä.

Esimerkkejä tehdyistä asioista:

  • Sivustomallit on luotu
  • Sivumallit on luotu
  • Monistuskone toimii
  • Ylläpitäjän käyttöliittymä on hiottu ja käytetty sanasto viimeistelty
  • Teknisiä toteutuksia on testattu

Myös käyttöohjeita ja tukiprosesseja on alettu suunnitella ja tehdä. On selvää, että kun seurakunta ottaa käyttöönsä Lukkarin, esiin nousee kysymyksiä ja tukitarpeita. Tuki on seurakunnille ehdottoman tärkeä.

Tapaaminen Jyväskylässä

Jyväskylässä järjestettiin 14.5. yhteistapaaminen kaikille 2014-2015 Lukkarin käyttöönottoa suunnittelevien seurakuntien johtajille ja verkkouudistuksen yhteyshenkilöille. VR toi päivään jännitystä, myöhästelemällä reilusti ja tuomalla osan järjestäjistä ja osallistujista myöhässä paikalle. Palaute päivästä oli kuitenkin positiivista. Kysymyksiin ehdittiin vastata ja seurakunnista saimme arvokasta palautetta siitä, mitä lähitulevaisuudessa pitää priorisoida Lukkarin kehitystyössä.

Kesäkuussa jatketaan hyväksymistestauksilla

Työ jatkuu hyväksymistestauksilla kesällä. Sisältöosioita suunnitellaan ja sisältöä kehitetään. Yhteisen sisällön työtapaa pohditaan jatkuvasti yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Syyskuussa ominaisuuksien kehittäminen jatkuu!