Seurakunnista taivaallisia työpaikkoja

VIhreän kortin toisella puolella lukee ”Kiitos ystävyydestä ja tuesta”

Seurakunnista taivaallisia työpaikkoja? Mitä siihen tarvittaisiin, kyselimme kirkon pääsopijaosapuolten neuvottelijoiden kesken viime neuvottelukierroksen alla, kun arvioimme seurakunnista tulleita kyselyitä hyvän käytöksen suosituksen päivittämisestä. Mielessä pyörivät myös viimeisimmän Kevan Julkisen alan työhyvinvointi 2016 -tutkimuksen tulokset. Ne olivat jämähtäneet lähes paikalleen epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemusten osalta. Jotain tarvitsi ilmiselvästi tehdä.

Käynnistimme sopijaosapuolten yhteisen valmistelun, jonka lopputulema on Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä seurakuntatyöpaikoille. Suosittelemme siinä seurakunnille epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemistä valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen siihen tarjoamamme mallin avulla. Sen avulla seurakunnat voisivat asettaa nolla-tavoitteen häirinnälle ja muulle epäasialliselle kohtelulle. Lisäksi suosittelemme, että seurakunnissa valmisteltaisiin ja hyväksyttäisiin toimintaohjeet, joihin voitaisiin turvautua, jos kaikesta ehkäisevistä toimista huolimatta häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemuksia ilmaantuu.

Seurakuntaa sitovaksi suosituksen sisältämät kaksi dokumenttia, Hyvään käytökseen sitoutuminen ja Toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten, tulevat seurakunnan tai seurakuntayhtymän asiassa toimivaltaisen viranomaisen (tavallisesti kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston) päätöksellä.  Asiaan sitoutumisen kannalta on tärkeää, että päätöstä edeltää yhteistoiminnallinen valmistelu, johon työpaikan toimijat voivat mahdollisimman laajasti osallistua. Tätä yhteistoiminnallista valmistelua osapuolet ohjeistavat yhdessä valmistellussa Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä (A3/2018)

Valmisteltuun kokonaisuuteen liittyy myös 10 käskyä ja teesiä sisältävä aineisto, jonka tarkoitus on tukea asiasta käytävää keskustelua työpaikalla. Käskyistä ja teeseistä painatamme myös kortteja, joissa taustapuolen vihreän värin ja tekstin avulla voidaan kiittää hyvästä käytöksestä ja keltaisella värillä antaa huomautus epäasiallisesta käytöksestä.

10 käskyä häirinnän lopettamiseksi: keltainen kortti

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä on laadittu tukemaan työpaikkoja huolehtimaan lakisääteisistä velvoitteistaan.  Ne myös muistuttavat siitä, että hyvä työkulttuuri ei synny ilman tietoisia toimia eikä hyvä työkulttuuri ole kirkonkaan työpaikoilla itsestäänselvyys, vaikka meitä yksilöinä ohjaisi Raamattuun perustuva lähimmäisen rakkauden periaate.

Suosituksen sisältämissä malleissa on hyödynnetty epäasiallista käytöstä ja häirintää käsittelevää aineistoa mm. Työturvallisuuskeskuksen, Työelämä 2020 –hankkeen, työsuojeluviranomaisen ja Työterveyslaitoksen  sekä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen (valmisteilla) aineistot ja ohjeet. Tuoreimmissa niistä on käsitelty pelkästään seksuaalista häirintää. Se on mukana myös pääsopijaosapuolten aineistossa, mutta ei ainoana häirinnän ilmentymänä. Suosituksen lähtökohta on laajempi, hyvän käytöksen ja työkulttuurin kokonaisvaltainen edistäminen kirkon työpaikoilla.

Hyvän työkulttuurin edistäminen on mahdollisuus sekä työnantajalle että työntekijöille. Siitä hyötyvät myös seurakuntalaiset ja seurakunnan palveluja tarvitsevat.

Kirkon pääsopijaosapuolet

Kommentit koskien kirjoitusta: “Seurakunnista taivaallisia työpaikkoja

  1. Hienoa ja yleviä periaatteita. Mutta miksi nämä toimisivat, kun edes Jeesuksen opetukset eivät kaikkiin uppoa? Niiden kuitenkin luulisi olevan varsinkin teologien tiedossa. Lisäksi seurakuntien työyhteisöä hämmentävät luottamushenkilöt, jotka voivat olla suoraan tai välillisesti kiusaajia.

Kyseisen artikkelin kommentointi on sulkeutunut.