Salaliittoteoriat ja ”uusi maailmanjärjestys”

Salaliittoteoriat ovat rakentuneet melko mittavaksi alakulttuurin muodoksi. Niihin suhtaudutaan vakavasti, uteliaisuudella tai viihteenä. Salaliitto-teema esiintyy  Suomessakin esitettävässä draamasarjassa The Family. Sarja kertoo salaperäisestä amerikkalaisesta fundamentalistiryhmästä, joka tähtää poliittisen vallan huipulle. Salaliittoteorioiden kirjo on mittava; niihin on kytketty niin WTC:n tapahtumat, ufot kuin Kansainvälinen valuuttarahasto ja ilmastomuutos, vain muutamia esimerkkejä mainiten. Internet on osaltaan luonut hyvät puitteet ja kasvualustan salaliittoteorioille.

”Uusi maailmanjärjestys” (New World Order, NWO) on yksi keskeinen teema salaliittoteorioissa. Lyhyesti se tarkoittaa ajatusta jo olemassa olevasta tai nousevasta totalitaarisesta järjestelmästä. NWO-teorioihin kuuluvat tyypillisesti näkemykset yhdestä maailmanhallituksesta, yhdestä maailmanpankista ja -valuutasta sekä talousjärjestelmästä, jota johtaa verkostoitunut eliitti. Erilaiset NWO-teoriat ovat hyvin monisäikeisiä ja sekavia, eivätkä ne pääsääntöisesti kestä kriittistä tarkastelua. NWO-teorioita syntyi erityisesti 1920–1930-lukujen äärioikeistolaisissa liikkeissä, vaikka samankaltaisia teorioita oli syntynyt jo aiemminkin. ”Uuden maailmanjärjestyksen” edistäjinä on nähty esimerkiksi YK, vapaamuurarit, illuminatit, jesuiitat, EU, Bilderberg-seura ja Trilateraalinen komissio. Salaliittoteorioissa nousevat esille monenlaiset ideologiat, instituutiot ja liikkeet niin historiasta kuin nykyajasta.

Alkuperäinen Baijerin illuminati-järjestö

Illuminati (valaistuneet) on yksi niistä järjestöistä, joka on usein esillä salaliittoteorioiden yhteydessä. Myytti illuminateista on elänyt eri muodoissaan 1700-luvun lopulta aina näihin päiviin saakka.

Mikä siis oli illuminati-järjestö? Järjestön synty sijoittuu Baijeriin 1700-luvulle. Taustalla oli valistuksen ja vastauskonpuhdistuksen välinen konflikti. Jesuiittajärjestö oli lakkautettu Baijerissa vuonna 1773, mutta jesuiittojen vaikutusta pelättiin edelleen. Tämän vuoksi Ingolstadtin yliopiston rehtori nimesi Adam von Weishauptin (1748–1830) kanonisen oikeuden ja filosofian professoriksi. Weishaupt perusti vuonna 1776 opiskeluryhmän, jolle hän antoi ensin nimen ”Täydellisten sääntökunta”. Jäsenillä oli salanimet, ja he vannoivat valan vaitiolosta. Illuminatien tavoite ei ollut avoin vallankumous vaan soluttautuminen laajalti eri hallinnon ja koulutuksen alueille, jotta valistuksen aatteet leviäisivät vähitellen koko yhteiskuntaan. Weishauptin suunnitelmiin kuului, että illuminatien aatteita tulisi levittää vapaamuurarien keskuuteen. Vapaamuurareita oli jonkin verran mukana illuminateissa.

Vuosien 17771779 aikana Weishaupt kirjoitti järjestölle astejärjestelmän ja initiaatiorituaalit, hyödyntäen aineksia esoteerisen perinteen kentältä. Miksi Weishaupt halusi antaa järjestölle mystisen esoteerisen luonteen, vaikka hän itse edusti vankasti valistuksen rationalistista linjaa? Tähän oli ilmeinen syy. Ajan henkeen kuului vahvasti myös toisenlainen ulottuvuus kuin valistuksen aikakauteen yleensä liitetään. Illuminatit vastustivat monarkiaa,  kirkkoja, avioliittoinstituutiota ja perimysjärjestelmää.

Lisätäkseen järjestönsä vetovoimaa muiden salaseurojen rinnalla Weishaupt päätti luoda omalle järjestölleen aikakauden mukaiset ”trendikkäät” puitteet. Weishauptin kirjoittamat käytännöt jäivät kuitenkin paperille. Seuraavaksi näyttämölle astui vapaaherra Knigge, joka oli ollut mukana vapaamuurareissa. Hän muokkasi ja kirjoitti Weishauptin pyynnöstä järjestölle rituaalijärjestelmän, jossa oli vaikutteita muurariudesta. Illuminati-järjestön toiminta lakkautettiin lopullisesti, kun Baijerin hallitsija antoi määräyksen vuonna 1787. Käytännössä järjestön toiminta päättyi seuraavan vuoden aikana. Suurimmillaan jäsenmäärä oli noin 2 000 paikkeilla. Mukana oli virkamiehiä, oppineistoa ja myös joitakin ruhtinaita. Järjestö toimi myös Itävallassa, Italiassa, Ranskassa ja Venäjällä.

Illuminatit ja vallankumouspyrkimykset

 Jo 1700-luvun-lopulla ilmeni illuminateihin liittyviä salaliittoteorioita, jotka niveltyivät myös vapaamuurareihin. Skotlantilainen lääkäri ja filosofian professori John Robinson (17391805) oli vakuuttunut, että illuminatit eivät hävinneet. Hänen mukaansa illuminatit vaikuttivat myös vapaamuureissa erityisesti korkeimmissa asteissa ja jakobiini-klubeissa. Robinson uskoi, että nämä tahot olivat ratkaisevasti esimerkiksi Ranskan vallankumouksen taustalla ja että perimmäisenä  tarkoituksena oli tuhota perinteinen yhteiskuntajärjestys ja kristinusko. Hänen teoksensa Proofs of a Conspiracy against all the Religions and Governments of Europe, carried on in the secret meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies (1797) on merkittävimpiä varhaisia salaliittoaiheisia kirjoja. Englantilaisten vakoojana ja diplomaattina toiminut benediktiinimunkki Aleksander Horn (1762–1820) keräsi Robinsonille salaliittoteoriaa tukevaa aineistoa.

Ranskalainen jesuiitta Augustin Barruel (1741–1820) oli myös merkittävä vaikuttaja salaliittoteorian synnyssä, jossa illuminatit, jakobiinit ja vapaamuurarit liitettiin Ranskan vallankumoukseen ja hankkeeseen, jonka tarkoitus oli hävittää katolinen kristinusko, monarkia ja perinteinen yhteiskuntajärjestys. Barruelin mukaan taustalla vaikuttivat pakanalliset ja okkulttiset voimat. Robinson sai inspiraatiota puolestaan Barruelin näkemyksistä.

Vaikka Robinsonin ja Barruelin näkemykset olivat erittäin suosittuja, ne saivat osakseen myös paljon kritiikkiä. Romantiikan aikana syntyi paljon kirjallisuutta, jossa vapaamuurarit esitettiin vallankumouksellisina. Illuminati-myytti kulkeutui Amerikkaan jo 1700-luvun lopulla. Se sai siellä varsin paljon huomiota, ja illuminatit herättivät myös pelkoa. Sekä Barruel että Robinson tekivät eron englantilaiseen perinteeseen kytkeytyvän ”hyvän ja oikean” vapaamuurariuden ja ”turmeltuneen” mannermaisen vapaamuurariuden välillä.

Tähän samaan jatkumoon kuuluvat esimerkiksi tunnetun salaliittoteoreetikon englantilaisen Nesta Websterin (1867–1960) näkemykset. Webster oli äärioikeistolainen kirjailija, joka uskoi vakaasti illuminatien olemassaoloon ja heidän pyrkimykseensä luoda kommunistinen maailmanvalta. Myös muurarit olivat osa salaliittoa. Websterin teos World Revolution: The Plot Against Civilization, Secret Societies and Subversive Movements (1921) on salaliittoteorioiden klassikkoteoksia, josta on otettu uusintapainoksia yhä uudelleen. Websterin näkemykset saivat kannatusta esimerkiksi Yhdysvalloissa 1950-luvulla perustetussa äärikonservatiivisessa John Birch -seurassa. Internetistä löytyy mittava määrä sivustoja ja Youtube-videoita, joissa esitellään mitä erilaisimpia salaliittoteorioita tosiasioina. Näillä foorumeilla muun muassa illuminati-myytti elää edelleen vahvasti ja se kuvaa juuri usein jonkinlaista maailmanlaajuista salaliittoa, jonka taustalla ovat yliluonnolliset pahuuden voimat.

David Icken illuminati-myytti

Englantilainen David Icke (1952–) on värikkäimpiä hahmoja salaliittoteorioiden alueella. Hän oli viime vuonna puhumassa myös Helsingissä. Icke on toiminut aikoinaan urheilutoimittajana ja vihreän liikkeen kunnallispoliitikkona. Hän on kertonut saaneensa yhteyden henkimaailmaan vuonna 1990 tunnetun selvänäkijä Betty Shinen kautta. Perun matkallaan vuonna 1991 hän kertoi kokeneensa henkisen heräämisen.

Kirjassaan The Truth Vibrations (1991) Icke kertoo, että nämä kontaktit ovat ylösnousseilta Mestareilta ja että hän sai monia viestejä myös Janet-nimisen kanavoijan kautta. Yksi näistä mestareista oli Rakorczy, josta on kirjoittanut tunnettu teosofi  Alice Bailey (1880–1949). Icke on kirjoittanut parikymmentä kirjaa. Monet Icken perusnäkemykset nousevat new age -henkisyydestä. Hän saanut vaikutteita myös teosofiasta ja ammentanut paljon aineksia australialaisesta Nexus-aikauslehdestä (lehti, joka käsittelee new age -henkisyyttä, salaliittoteorioita, vaihtoehtohoitoja ja revisionistisia historiantulkintoja).

Kirjassaan The Biggest Secret (1999) hän esittää avoimesti näkemyksensä vieraan sivilisaation, avaruuden, liskorodusta. Icken salaliittoteorian ytimessä on näkemys ulkoavaruuden olennoista (liskorodun) edustajista, joista ovat historian aikana pyrkineet saamaan hallintaansa maaplaneetan ja ihmiskunnan. Olennot ovat kotoisin Lohikäärmeen tähdistöstä, ja heidät on kuvattu jumaluuksina (Anunnaki) muinaisissa Kaksoisvirranmaan kulttuurien (Babylon, Assyria) kirjoituksissa. Nämä avaruudenolennot ovat vaikuttaneet perinteisten uskontojen syntyyn yhtä lailla kuin tieteiden ja poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien syntyyn. Tämä maan ulkopuolisen älyn (liskorotu) salaliitto, jota Icke pitää alkuperäisenä illuminatien salaliittona, on hänen mukaansa viime kädessä muun muassa niin Kansainvälisen valuuttarahaston, YK:n kuin Bilderberg-seuran taustalla. Icke pitää esimerkiksi Siionin viisaiden pöytäkirjaa todisteena sionistisesta salaliitosta. Maailman johtajista löytyy liskorodun ja ihmisten hybrideja. Icken mukaan muun muassa Rotchchildien ja Rockefellerin suvuissa on ollut näitä hybridiolentoja.

Icke on saanut vaikutteita monilta eri tahoilta. Keskeisiä inspiraation ja tiedon lähteitä ovat ainakin Zecharia Sitchinin (19202010) muinaiset astronautit -spekulaatiot ja zulu-tietäjä Credo Mutwan näkemykset avaruuden ulkopuolisista olennoista. Kirjassaan The Biggest Secret hän käytti myös lähteenä Arizona Wilderin kokemuksia. Wilder on väittänyt joutuneensa satanistisen rituaalisen hyväksikäytön ja illuminaattien uhriksi. Icke on luonut synteesin, joka kuitenkin pohjautuu pitkälti vanhempiin salaliittoteorioihin. Viime vuosina hän on viljellyt myös gnostilaista terminologiaa. Samantyyppisiä salaliittoteorioita on esittänyt muun muassa vuonna 2001 kuollut amerikkalainen Milton William Cooper.

Salaliittoteorioita kannatetaan usein poliittisilla äärilaidoilla ja uskonnollisten konservatiivisten liikkeiden parissa. Ei liene yllättävää, että kristillisellä apokalyptiikalla on oma roolinsa konspiraatiokulttuurissa. Niin ikään esoteeriset liikkeet liitetään usein salaliittoihin, ja myös esoteerisissa liikkeissä on syntynyt salaliittoteorioita. Valtiotieteilijä Michael Barkun, joka on tutkinut modernia salaliittoteorioiden kulttuuria, rakentumista ja vaikutusta, on tiivistänyt salaliittoteorioiden vetovoiman kolmeen kohtaan:

 1. Ne näyttävät tarjoavan selitysmallin tapahtumille, joita vakiintunut, virallinen tai institutionaalinen taho ei näytä kykenevän selittämään.
 2. Ne tarjoavat usein pelkistetyn selitysmallin.
 3. Salaliittoteorioiden esittäjät katsovat omistavansa erityistä tietoa, josta suuret massat eivät ole tietoisia.

Yhteiskuntatieteilijä Tony Sobradon mukaan postmoderni kulttuuri on luonut pohjaa salaliittoteorioiden uudelle nousulle.

Jussi Sohlberg
tutkimuskoordinaattori

3 kommenttia koskien kirjoitusta: “Salaliittoteoriat ja ”uusi maailmanjärjestys”

 1. Tämä Jussin artikkeli on järkyttävää luettavaa. Se sisältää vakavia asiavirheitä ja tulkintoja, ilmeisesti kirjoittajan omia mielipiteitä ja näkemyksiä, siis jonkinlaisia sensaatiohakuisia satuja. Artikkelissa yksittäisten järjestöstä kehoituksesta eronneiden tai erotettujen henkilöiden päiväunia käytetään kokonaisten järjestöjen kielteisenä leimaamisena ja luuloon perustuvana salaperäisenä toimintana vailla faktaa. Artikkelin luettua tavallinen kirjastonkävijäkin huomaa, mihin kirjaan kirjoittaja tekstinsä perustaa. Uskon, että muutkin lukijat kiinnittävät huomiota siihen, ettei artikkelissa ”kas kummaa” ole mainittu edes lähdeluetteloa. Kuka tahansa voi kirjoittaa mielipiteensä lehteen tai kirjoittaa omakustannekirjan. Tämä teksti ei ole mikään tutkimus vaan pikemminkin epämääräinen referaatti.

  Kirjoituksen tavoite ei jää epäselväksi. Faktat jätetään tahallaan kertomatta, koska niitä ei ole, ja asioita sekoitetaan lukijoiden väärinymmärryksen lisäämiseksi. Totuus on kuitenkin se, että salaliittoteoriat ovat täyttä puppua ja ne olivat sitä jo satoja vuosia sitten. Myös ufot liskoineen ovat täyttää median tuottamaa satua. Tämän kaiken motivaattorina on tietenkin raha, maallinen mammona. YK:n, kansainvälisen valuuttarahaston, Bilderberg-seuran, juutalaisten ja maineikkaitten amerikkalaisten sukujen sekoittaminen uuteen maailmanjärjestykseen on jonkinlaista stalinistista vainoa ja tavoitehakuista vihervasemmistolais-poliittista hölynpölyä. Tavoitteena lienee lietsoa epävarmuutta ja saada herkkäuskoiset pelkäämään oikeistoa, mikä on tietenkin hyvin kyseenalainen tavoite demokratiassamme.

  Kirjoittajan tavoitteena lienee mustamaalata muuallakin kuin kirkossa hyväntekeväisyyttä harrastavia seurakuntalaisia ja joitakin kirkon omia työntekijöitä. Tämä ei tietenkään ole kristillisten periaatteiden eikä Raamatun mukaista! Mielestäni raskauttavaa on se, että lietsojana toimii kirkon oma tutkimuskoordinaattori. Olisiko Ev.Lut.Kirkon syytä tarkistaa henkilökuntansa toimintaa ja selvittää heidän todelliset motiivit ja perehtyneisyys asioihin?

  Raamatun lukeminen on hyvä startti asioiden ymmärtämiselle. Siitä saisi kirjoitella nykyistä paljon enemmän. Asiantuntija-apuakin on tarvittaessa saatavissa yhteiskunnan tuella. Nyt myös tiedän sen, mitä tämän päivän iltarukoukseni tulee sisältämään.

  Siunausta toivottava uskova kristitty seurakuntalainen, ei mikään tapakristitty.

  • Oletko googlettanut esim. tämän Arizona Wilderin puhetta ? Paljon on samanlaisia ilmennyt

 2. Siunausta toivottava uskova kristitty seurakuntalainen! Kiitos mitä mainioimmasta palautteesta. Blogeihin ei yleensä merkitä lähteitä. Mutta käytetyt lähteet ovat akateemisia uskontotieteen, historian ja yhteiskuntatieteen tutkimuksia: UFOs, Conspiracy Theories and the New Age. Millenial Conspiracism (David G.Robertson), Contemporary Esotericism (eds. Egil Asprem and Kennet Granholm), A Culture of Conspiracy (Michael Barkun) ja hakuteos Dictionary of Gnosis and Western Esotericism (eds. Wouter J. Hanegraaff et al). Nämä ovatkin sinulle varmasti tuttuja? Konspiraatioteoriat ovat eräs osa ”okkulttuurista” ilmiökenttää ja myös länsimaisen esoterian historiaa. Uskontotieteen alalla länsimainen esoteerinen perinne on eräs erikoisalani, joten tunnen aihepiirin hyvin. Siunausta toivottava ev.lut. uskontotieteilijä (TM, pääaineena uskontotiede). Jussi Sohlberg

Kyseisen artikkelin kommentointi on sulkeutunut.