Rohkea ihmisoikeustaistelija, seksuaaliterapeutti ja ulkosuomalaisten pappi

Room of Hope -tiimi.
Room of Hope. Kuva: Pia Rendicin kotiarkisto.

Muuttuva ulkosuomalaisuus

Ulkosuomalaisten profiili on muuttunut siitä, kun suomalaiset lähtivät Ruotsiin Volvon-tehtaille vääntämään ruuvia. 2000-luvun ulkosuomalaiset ovat usein korkeakoulutettuja hyvän työpaikan perässä muuttavia aikuisia, jotka eivät rakenna elämäänsä yhteen maahan loppuiäkseen. Voisi sanoa, että Pia Rendic on yksi moniosaaja näistä ulkosuomalaisista, jolla on erilaisia vaihtoehtoja työelämän varalle. Papin työtä voi tehdä näin myös osa-aikaisena muun työn ohessa.

Pia Rendic on ulkosuomalaisten pappi Sveitsissä, väitöskirjatutkija, seksuaaliterapeutti, porno- ja seksiriippuvuuden ja ihmiskaupan asiantuntija sekä tietokirjailija.

Pia Rendic.

Papin työn ohella Pia tarjoaa työkseen koulutus- ja terapiapalveluja. Asiantuntemus perustuu yli kymmenen vuoden työkokemukseen ruohonjuuritasolla ihmiskaupan uhrien, sekä seksi- ja pornoriippuvaisten parissa, samoin kuin akateemiseen tutkimustyöhön ja julkaisuihin.

Hän on myös Vapauta Uhri ry:n ja Room of Hopen perustaja. Room of Hope tarjoaa kokonaisvaltaista tukea ihmiskaupasta selviytyneille naisille ja heidän lapsilleen. Lisäksi hän on yksi perustajista ja johtava asiantuntija Toivu riippuvuudesta -hankkeessa, joka tarjoaa vertaistukiryhmiä seksi- ja pornoriippuvaisille ja heidän kumppaneilleen.

Rendic koki vahvaa kutsua pappeuteen mennessään opiskelemaan teologiaa Helsingin yliopistoon vuonna 2009. Ajatuksissa oli paitsi papin työ, niin myös sen antama mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin ja keskusteluun erilaisesta perspektiivistä ja roolista käsin kuin maallikkona.

”Valmistuin kuitenkin lopulta teologisen tiedekunnan yleiseltä linjalta lähtiessämme Kansanlähetyksen kautta lähetystyöhön Kyprokselle. Lähetystyöstä palatessa suoritin myös kirkon virkaan tarvittavat opinnot. Hain useampia papin virkoja ulkomailta käsin, mutta vokaation sain vasta useita vuosia myöhemmin, kun olimme päätyneet Kyproksen ja Iso-Britannian kautta asumaan tänne Sveitsiin. Otin silloin yhteyttä Sveitsin ulkosuomalaispappi Pia Repo-Leineen ja kysyin suoraan, tarvitseeko hän auttavia käsiä kiireisessä työssään. Siitä alkoi tapahtumaketju, jonka seurauksena minut vihittiin osa-aikaiseksi papiksi tänne Sveitsiin.”

Sveitsin suomalainen seurakunta on hajallaan ympäri Sveitsiä. Seurakunta koostuu eri kantoneiden alueilla toimivista seurakuntaneuvostoista ja niiden alla tapahtuvasta toiminnasta. Pääpaino on joulun ja pääsiäisen ajan jumalanpalveluksissa, sekä muissa kirkollisissa toimituksissa kuten kasteissa ja hautaan siunaamisissa.

”Tarjoamme myös verkossa tapahtuvaa toimintaa, kuten kahdesti kuussa kokoontuvan raamattupiirin, sekä viime vuonna aloitetun lähimmäistukiverkoston, joka tarjoaa maallikkojen voimin apua ja tukea haastavissa ja raskaissa elämäntilanteissa. Uutta on myös tällä hetkellä käynnissä oleva isoskoulutus, ja kevään ripari toteutetaan itse kouluttamiemme isosten avustuksella. Ajattelen, että pappi on ulkosuomalaisten “hätävara” ja “kiinnekohta”; henkilö, johon voi ottaa tarvittaessa yhteyttä isojen elämänmullistusten keskellä, mutta joka myös pitää ulkosuomalaiset kiinni suomalaisessa kristillisessä perinteessä ja suomalaisuudessa.”

Ihmiskaupan uhrien apuna Kyproksella

Rendicit muuttivat Kyprokselle vuonna 2012. ”Mieheni työskenteli medialähetystyössä, ja oma ajatukseni oli tehdä työtä seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten parissa. Ilmiö, josta minulla on omakohtaista kokemusta. Huomasin nopeasti teiden varsilla seisovat “frappetytöt”, samoin kuin lukuisat stripteasepaikat. Lähdin tutustumaan ja ottamaan asioista selvää, ja vain puoli vuotta myöhemmin olin rakentamassa puolivälintalo- ja päiväkeskuskonseptia seksiperäisen ihmiskaupan uhreille. Molemmat työmuodot ovat toiminnassa edelleen, Room of Hope päiväkeskus siirtyi perustamani yhdistyksen Vapauta Uhri ry:n alle vuonna 2016, ja on siirtymässä kyproslaisen paikallisen toimijan, Step Up Stop Slaveryn alle, jonne myös itse siirryn konsultiksi ja kouluttajaksi.”

Pia jatkaa: ”Kyproksen vuosina syntyi myös näkyni pornoriippuvaisten parissa toimimiselle. Seksiperäisen ihmiskaupan uhreja auttaessani esitin itselleni ja monelle muulle kysymyksen siitä, mistä ongelma johtuu? Miksi naisia ja tyttöjä hyväksikäytetään? Aloin jututtamaan seksinostajia ja etsimään tietoa. Yhdeksi isoimmista taustavaikuttimista hyväksikäytölle näytti jatkuvasti nousevan pornografia ja pornoteollisuus eri muodoissaan.

Useimmat seksinostajat olivat vahvasti addiktoituneita pornografiaan, ja lähtivät toteuttamaan fantasioitaan ostamalla seksiä. Minussa syttyi vahva halu puhua asiasta ja vaikuttaa sitä kautta kysynnän vähentämiseen. Sittemmin olen opiskellut seksuaaliterapeutiksi, ja valtaosa asiakkaistani on tällä hetkellä seksi- ja pornoriippuvuudesta kärsiviä miehiä, sekä hyväksikäyttöä kokeneita naisia.

Käytän myös paljon aikaa aiheesta kouluttamiseen, ja tuotan jatkuvasti koulutusmateriaalia aiheesta Toivu riippuvuudesta -hankkeellemme. Uusimpana “aluevaltauksena” tematiikan äärellä on UNBIND – Method Rendic konsepti, jossa kehitän yhdessä teknologia alalla työskentelevän mieheni kanssa tekoälyyn pohjautuvaa mallia pornoriippuvuudesta toipumiseen.”

Pappeus on myös ihmetyksen aihe ulkomailla

Pappeus on yhdistynyt Pian töihin aika luonnollisella tavalla. ”Papin työssä monet tunnistavat minut entuudestaan ihmiskauppaan ja pornografiaan liittyvän työni ja kirjojeni kautta, ja se on monelle helppo tapa aloittaa keskustelu kahvipöydässä. Muissa töissäni taas pappeus on tietyllä tavalla ihmetyksen aihe, erityisesti täällä ulkomailla, jolloin se herättää myös paljon keskustelua. Näissä yhteyksissä on helppoa tuoda esiin myös hengellistä näkökulmaa ja ylipäätään ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon liittyy oleellisesti myös hengellinen ulottuvuus.

Tekoäly ja mielenterveyden hoito

Pia osallistui tammikuun lopulla Maailman talousfoorumiin ja sen oheistapahtumaan Davosissa sekä yhtenä panelistina keskusteluun tekoälyn mahdollisuuksista mielenterveyden hoidossa.

”Oma näkökulmani keskittyi tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin riippuvuuksien, erityisesti pornoriippuvuuden hoidossa. Keskustelimme myös paljon tekoälyn käyttöön liittyvistä riskeistä ja eettisistä näkökulmista. Ylipäätään ihmiset olivat kiinnostuneita pornoriippuvuudesta riippuvuuden muotona, jonka johdosta tapasin myös monia sijoittajia ja verkostoiduin.”

Pia ajattelee, että teologit voisivat tarjota tekoälyn suhteen nimenomaan eettisiä ja moraalisia näkökulmia liittyen tekoälyn tietoturvariskeihin, samoin kuin erityisesti siihen, mihin kaikkeen tekoälyä käytetään, kenellä on oikeus ja pääsy dataan, kuka tekoälyä kouluttaa, ja kenellä on viime kädessä vastuu tekoälyn “maailmanvalloituksesta”, joka on väistämättä edessä lähitulevaisuudessa.

Usko ja oman elämäntarinan merkitys kantavat

Usko ja ura -tapahtuma keräsi yhteen lähes 300 suomalaista yrittäjää vuonna 2024, joita yrittäjyyden lisäksi yhdisti kristillinen usko. Tapahtuman tarkoituksena oli rohkaista ja kannustaa yrittäjiä omassa työssään, sekä solmia uusia kontakteja. Omaa tarinaansa olivat jakamassa mm. uutisankkuri Keijo Leppänen, sekä “rautakansleri” Kalervo Kummola.

”Itse puhuin tilaisuudessa oman elämäntarinan merkityksestä motivaation ja vision synnyssä, jotka molemmat ovat oleellisia tekijöitä yrityksen luomisen taustalla. Avasin sitä, millä tavoin oma elämäntarinani on vienyt minut siihen pisteeseen työuraa ja yrittäjyyttä missä nyt olen, ja millaisia haasteita olen matkan varrella kohdannut.”

Teksti: Pia Rendic ja Riikka Porkola