Raamattu kuuluu kaikille

Uudistunut Raamattu.fi-verkkopalvelu sekä uusi Piplia-sovellus julkaistiin lokakuun lopussa. Palvelut korvaavat aiemmin käytössä olleen raamattu.fi-verkkosivuston. Raamattu.fi-palvelun tuottaa Suomen Pipliaseura yhteistyössä kirkon kanssa. Uudistunut palvelu sisältää muun muassa useita raamatunkäännöksiä sekä tekstiä taustoittavia oheismateriaaleja.

Uusi Raamattu.fi-palvelu on myös sisällöltään monipuolisempi kuin aikaisempi versio. Sitä on kehitetty erityisesti paikallisesta näkökulmasta käsin: siinä on suomalaiseen käyttöympäristöön valikoidut raamatunkäännökset. Verkkopalvelu mahdollistaa kirjautuneelle käyttäjälle useampien käännösten rinnakkaisen luvun, omien korostusmerkintöjen ja muistiinpanojen tekemisen.

”Uusi Raamattu.fi ja Piplia-sovellus tuovat Raamatun sinne, missä haluat sitä lukea. Se on skaalautuva ja soveltuu aiempaa paremmin myös puhelimella käytettäväksi,” sanoo seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen Pipliaseurasta.

Pipliaseuran viime vuonna pilotoima Digimarkus.fi toimi uuden raamattu.fi:n esikuvana.

”Saimme Digimarkuksesta myönteistä palautetta ja kokemusta, joka rohkaisi käynnistämään keskustelun Kirkkohallituksen kanssa, josko Raamattu.fi-osoite voisi uudistua tämän alustan kotipaikaksi. Kirkkohallituksessa katsottiin viisaasti, että tässä on hyvät edellytykset yhteistyölle”, Antti Siukonen kertoo.

Tietyt raamattu.fi:n ominaisuudet edellyttävät kirjautumista ja mahdollistavat monipuolisempia toimintoja, kuten henkilökohtaisten muistiinpanojen ja alleviivausten tekemisen. Joidenkin käännösten lisenssiehdot edellyttävät myös, että niiden pitää olla kirjautumisen takana, vaikka niiden käyttö onkin ilmaista.

”Toivomme ihmisten kirjautuvan palveluun myös siitä syystä, että voisimme kertoa palvelun käyttäjille sivuston ja sovelluksen uudistuksista. Osaa käyttäjistä saatamme pyytää mukaan meneillään olevan Uuden testamentin käännöstyön palauteryhmään, mutta tähän liittyminen on luonnollisesti täysin vapaaehtoista,” Piplia-seuran viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari sanoo.

Useita suomen- ja muunkielisiä käännöksiä

Raamattu.fi:n ja Pplia-sovelluksen sisältönä ovat keskeiset suomenkieliset raamatunkäännökset ja kansainväliset käännökset muun muassa englanniksi ja venäjäksi. Kirkkoraamatun 1992 lisäksi Raamattu.fi:stä ja Piplia-sovelluksesta löytyvät Raamattu 1933/-38, Uusi testamentti ja Psalmit nykysuomeksi 1972, Agricolan Uusi testamentti 1548 nykykielellä luettavassa muodossa sekä DigiMarkus eli Markuksen evankeliumin käännös mobiilikäyttäjille 2017. DigiMarkus on myös kuunneltavissa.

Ruotsinkielisiä palvelee Bibel 2000. Lisäksi valikoimassa on venäjän synodaalikäännös sekä kolme englanninkielistä raamatunkäännöstä: King James Version, Good News Translation ja Contemporary English Version.

Raamattu.fi:n ja Piplia-sovelluksen etusivulla on päivittäin vaihtuva kirkkovuoden ajankohtaan liittyvä Päivän sana. Ajankohtaista-osiossa nostetaan esiin Raamattuun ja raamatunkääntämiseen liittyviä artikkeleita. Raamattu.fi:ssä on myös saatavilla Markuksen evankeliumiin liittyvää taustamateriaalia, henkilöselityksiä ja taustaviitteitä.

”Raamattu kuuluu kaikille ja siksi palvelun kohderyhmä on varsin laaja. Toivomme, että myös kirkon työntekijät ottaisivat palvelun rohkeasti käyttöön. Mahdollisia parannus- tai yhteistyöehdotuksia kuuntelemme herkällä korvalla. Tarkoitus on, että palvelusta muotoutuu hyvä, käyttäjien tarpeita palveleva väline arkeen ja miksei myös juhlaan,” sanoo Terhi Huovari.

Antti Siukonen antaa kirkon työntekijöille vinkkejä uuden palvelun käytöstä:
”Päivän sana muistuttaa sovelluksessa raamatunlukemisesta päivittäin. Tekstit on valikoitu kirkkovuoden teksteistä. Mikäli kirkkosalissa on mahdollisuus käyttää näyttöä, suosittelemme laittamaan ruudulle Raamattu.fi:stä kirkkovuoden tekstit suomeksi, ruotsiksi. venäjäksi ja englanniksi rinnakkain. Näin nekin ihmiset, joiden äidinkieli ei ole suomi, voivat lukea tekstit ymmärtämällään kielellä. Suosittelemme, että rippikoulutyötä hyödyntäisivät sovelluksessa saatavilla olevaa Digimarkuksen äänituotantoa. Käytännön tilanteissa ja eri ympäristöissä on myös hyötyä sovelluksen tarjoamista ominaisuuksista esimerkiksi hämärässä tilassa voi vaihtaa näyttöasetuksista mustan taustan ja valkoisen tekstin. Korostusmerkinnät ja omat muistiinpanot helpottavat lukemista ja käyttöä eri tilanteissa.”

Kehitystyö jatkuu

Lokakuussa julkaistu palvelu on ensimmäinen vaihe Raamattu.fi:n ja Piplia-sovelluksen kehityspolkua. Jatkossa kielivalikoima laajenee entisestään, luvassa on myös audiomuotoinen Raamattu, lukuohjelmia, laajasti taustamateriaalia sekä erilaisten käyttäjäryhmien, kuten rippikoululaisten, yksilöllisempää palvelua. Palveluita kehitetään saadun palautteen perusteella. Tärkeää on muun muassa hioa mahdollisimman nopeasti käytettävyyteen liittyvät asiat hyvään kuntoon.

”Olemme saaneet paljon kiittävää palautetta. Uudistukselle on koettu olevan tarvetta. Moni on kokenut tärkeänä, että raamattu.fi:ssä voi lukea useampaa käännöstä rinnakkain sekä tehdä omia muistiinpanoja ja korostusmerkintöjä. Palvelun ensimmäinen versio on julkaistu, mutta kokonaisuus ei vielä ole valmis, ja tiedämme käyttäjien ansiosta hyvin tärkeimmät kehityskohdat: tekstin juoksevuus mobiililaitteilla sekä hakutoimintojen parantaminen ovat tällä hetkellä koodareiden työpöydällä. Kiitämme kaikista palautteista!,” kertoo Antti Siukonen.

Suunnitelmia tulevaisuudelle on paljon. Sivustolle tuodaan lisää käännöksiä ja monipuolisia lukuohjelmia puolen vuoden sisällä. Seuraava käännös on uusi pohjoissaamenkielinen raamatunkäännös, joka hyväksyttiin marraskuun alussa kirkolliskokouksessa. Se julkaistaan Raamattu.fi:ssä saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2019.

Ensi vuonna näköpiirissä on myös Raamatun alkukielten, heprean ja kreikan, kriittiset laitokset, tausta-artikkelien laajentaminen koko Raamatun kattavaksi sekä ääniraamatut. Osa edellä mainituista aineistoista edellyttää Pipliaseuralta investointeja ja maksullista lisensoimista, mikä tarkoittaa, että ne ovat myös niiden käyttäjille maksullisia. Sivuston perusominaisuudet tulevat kuitenkin jatkossa olemaan ilmaisia.