Mielenterveystaitoja oppimassa

Aloitin syksyllä Kirkon työelämä 2020 -ohjelman (Kirtekon) Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutuksessa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa. Tavoitteena on jatkaa kolutusta MTEA® -ohjaajaksi saakka.

Kirtekon ja Suomen mielenterveysseuran MTEA- ohjaajien koulutushankkeessa on kysymys tuen tarjoamisesta kirkon sektorin työnantajille ja työntekijöille mielenterveyden kasvavien haasteiden edessä. MTEA-koulutuksessa työpaikat saavat konkreettisen keinon ennaltaehkäistä mielenterveysperusteisia poissaoloja ja työkyvyttömyyseläköitymistä. Ajatuksena on, että mielenterveys on elämäntaito, ja että ihmisten kykyä huolehtia mielenterveydestään voidaan koulutuksen kautta vahvistaa ja että työnantajallakin on siinä työturvallisuuslain perusteella roolia.

Ensimmäisen MTEA-koulutuspäivän jälkeen olin suoraan sanottuna vähän pihalla. Odotukseni koulutukseen osallistumisessa liittyivät työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen. Pohdinnat siitä, miten eri tavoin suremme kohdatessamme kuoleman, ja kuinka läheistä ihmistä voi näissä tilanteissa auttaa, tuntuivat siitä lähtökohdasta kaukaisilta ja työhyvinvoinnin teemoihin liittymättömiltä.

Lähemmäksi alkuperäistä kiinnostuksen kohdettani päästiin, kun mietimme, mitä mielenterveys yleensä on. Selvisi, että meistä monen ensireaktio mielenterveydestä puhuttaessa on nimetä mielisairauksia, sen sijaan että miettisimme mielenterveyttä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Pohdinnan myötä alkoi pikkuhiljaa avautua myös, miksi työnantajani ehdotti koulutukseen osallistumista, ja miksi Kirtekossa on kiinnostuttu MTEA® -ohjaajien kouluttamisesta yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa.

Mielenterveys elämäntaitona -koulutus tai virallisemmin Mielenterveyden ensiapu 1® -koulutus (MTEA1®) on Suomen mielenterveysseuran rekisteröimä 14 oppitunnin pituinen kansalaistaitokurssi, joka antaa eväitä omasta mielenterveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Sen sisältö liikkuu tämän päivän työelämän polttavien aiheiden kuten stressin, uupumuksen ja masennuksen tarkastelusta itsemurhien ja perheväkivallan kysymyksiin, joita ei useinkaan mielletä työpaikoilla käsiteltäviksi asioiksi, mutta jotka tavalla tai toisella vaikuttavat itse kunkin työkykyyn.

Mutta malttakaa vielä hetki, ohjaajakoulutus ei ole vielä päättynyt. Se jatkuu alkuvuodesta pilottikoulutusten järjestämisellä. Vasta sen jälkeen me tämän syksyn ohjaajakoulutukseen osallistuneet saamme MTEA-ohjaajan pätevyyden ja voimme tarjota kirkon työpaikoille 14 tuntia kestävää MTEA®1-koulutusta. Toivon kovasti, että sille on paljon kysyntää ja että sitä saavat eri tehtävissä toimivat mahdollisimman laajasti.

Mielenterveytemme suojatekijöiden on erityisen tärkeää olla kunnossa elämän kriisitilanteissa. Läheisen kuolema on yksi tällainen kriisikohta. Nyt kun tällainen kriisi yllättäen koskettaa puolisoani, olen tyytyväinen myös koulutuksen ”ei niin tiukasti -työhyvinvoinnissa” kiinniolleiden teemojen käsittelystä. Muistanpahan ainakin, että jokainen suree omalla tavallaan.

Kahdella korvalla kuuntelua yrittäen

Krista Mikkonen
asiantuntija
Kirkkohallituksen työmarkkinaosasto, Kirteko

MTEA®1-ohjaajista ja koulutuksesta saat lisätietoa evl.fi/plus-sivuilta ja Suomen mielenterveysseuralta.