”Pääsivulla ei kerrota edes tämän viikon tapahtumista!”

Seurakuntalaiset tietävät mitä seurakuntien verkkosivuilla kaivataan.

Seurakuntalaiset tietävät mitä seurakuntien internet-sivustoilla kaivataan.

Internet-sivustojen suunnittelussa pohditaan usein sitä, kysytäänkö sivuston tulevilta käyttäjiltä, mitä he haluavat, vai luodaanko jotain uutta ja kivaa sen kummemmin kyselemättä. Molempia kannattaa tehdä! Käyttäjät osaavat nimetä paljon asioita, joita he haluaisivat sivustolta löytää, ja toisaalta heille ei ehkä tule mieleen haluta jotain aivan uutta. Kuten Henry Ford aikoinaan sanoi: ”Jos olisin kysynyt asiakkailtani, mitä he haluavat, he olisivat sanoneet, että nopeampia hevosia.”

Miten on tutkittu?

Seurakuntien verkkohankkeessa on kerätty tietoa käyttäjien tottumuksista ja toiveista monella tapaa. Kotimaa-yhtiöt on tehnyt Jäsen 360 astetta -käsikirjan, jossa evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistöä on tutkittu ja tulosten pohjalta ryhmitelty jäsenet ryhmiin (Irralliset, Maltilliset, Avomieliset ja Uskolliset). Kirkolla on myös tietoa siitä, millä seurakunnan sivuilla jäsen vierailee ja kuinka usein, sekä siitä, mitä hakusanoja yleensä käytetään.

Verkkohanke on suunnattu ensi vaiheessa erityisesti Maltilliset-käyttäjille, koska he eivät ole haasteellisin kohderyhmä (joka on Irralliset) eivätkä helpoin (Uskolliset). Haastattelimme Maltilliset-ryhmää edustavia seurakuntalaisia Oulussa ja Keravalla ja kyselimme, mitä hyvää ja huonoa he ajattelivat kirkosta, mitä kirkon palveluja he käyttävät ja haluaisivat käyttää ja ylipäänsä, mitä sisältöä he haluaisivat seurakunnan Internet-sivustolta löytää.

Haastattelut tukivat näkemystä, joka on saatu muista tutkimuksista: seurakunnan verkkosivustolta etsitään tietoa sukujuhlista, apu- ja tukiasioista sekä tietoa kirkon avustustoiminnasta. Ajattelemisen aihetta antoi esimerkiksi se, että Oulussa haastateltavat eivät puhuneet seurakunnasta vaan kirkosta (Keravalla sana ’seurakunta’ esiintyi puheissa enemmän) – onko niin, että isossa taajamassa seurakunta on hämärämmäksi jäävä käsite, kun taas ”kirkko paikkakunnalla” on se, mistä puhutaan ja mihin toiveet kohdistuvat? Mitä haasteita tämä tuo Internet-sivuston suunnittelulle? Sitä mietimme.

Käyttäjäpersoonat

Suunnittelun avuksi olemme laatineet Käyttäjäpersoonat, joilla tarkoitetaan tietyn käyttäjäryhmän kuvausta konkreettisessa muodossa (ja tässä vaiheessa siis kuvattu käyttäjäryhmä on tuo Maltilliset). Käyttäjäpersoonat ovat kuvitteellisia seurakunnan jäseniä, joilla on tutkimustiedosta nostetut motivaatiot, turhautumat, toiveet ja pelot. Kun pidämme nämä käyttäjäpersoonat mielessä, pysymme oikealla polulla suunnittelemassa sivustoa juuri heille.

Käyttäjäpersoonien kuvaukset elävät ja tarkentuvat koko suunnittelun ajan, ja lisäksi tulemme tekemään käyttäjäpersoonia myös seurakuntien työntekijöistä, jotka verkkosivuston sisältöä sitten päivittävät.

Tutustu verkkohankkeen loppukäyttäjien persoonakuvauksiin:
Pekka Hietamäki
Martti Halme
Leila Huldén

Tutustu hankkeeseen Sakastissa ja liity verkkohankkeen facebook-ryhmään.