Millainen on yhteinen mutta paikallinen visuaalinen ilme?

värejäSeurakuntien verkkohanke tuottaa jokaiselle seurakunnalle myös verkkopalvelun visuaalisen ilmeen. Jokaisen seurakunnan ilmettä ei suunnitella erikseen vaan tavoitteena on luoda muutamia vaihtoehtoisia pohjia, joista seurakunta voi valita omaa identiteettiä lähinnä olevan pohjan. Tämän jälkeen pohjaan voidaan vielä valita väri ja kuvalliset elementit.

Tavoitteena on, että jokainen seurakunnan verkkopalvelu on tunnelmaltaan paikallinen. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien graafisia ohjeita voidaan käyttää soveltuvin osin osana verkkopalvelua. Seurakuntien verkkopalvelut ovat jatkossa kuitenkin ilmeeltään sukulaisia eli ilmeiden kirjavuutta vähennetään.

Verkkopalvelun graafinen ilme perustuu kirkon graafiseen ilmeeseen eli kirkkaisiin väreihin ja Martti-fonttiin. Ilmeen suunnittelussa huomioidaan myös responsiivisuus (eli skaalautuminen myös mobiililaitteille), kosketusnäytöllinen käyttö sekä käytettävyys ja esteettömyys.

Kuka ilmeen suunnittelee, ja mitä tavoitellaan?

Ilme suunnitellaan samassa yrityksessä, jossa verkkopalvelu suunnitellaan ja toteutetaan eli Ambientialla. Ilmeen suunnittelu ei ole vain taiteellista työtä vaan se nivoutuu kiinteästi palvelun käytettävyyteen, sisältöpalstojen käyttötarkoituksiin, responsiivisuuteen ja esteettömyyteen. Tästä syystä ilmeen suunnittelu on parasta tehdä samassa tiimissä, jossa palvelu muutenkin suunnitellaan.

Ambientian palvelusuunnittelutiimissä on useita graafisen suunnittelun ammattilaisia. Vastuu graafisesta ilmeestä on Jarkko Waarilla, jolla on noin 10 vuoden kokemus alalta ja AMK-tutkinto. Mukana suunnittelussa on myös palvelun suunnittelija Tuuli Aalto-Nyyssönen. Käytettävyydestä ja loppukäyttäjätestauksista huolehtii Titti Kallio Kirkon tiedotuskeskuksesta.

”Seurakuntien ilme on suunniteltu ennen kaikkea selkeäksi, lähestyttäväksi ja luotettavaksi. Haluamme antaa viestin, että kirkko on ajassa mukana, ponnistaen kuitenkin vahvasti perinteistä. Tärkeille asioille annetaan tilaa ja sivuston tunnelma luodaan värien, kuvien, interaktioiden, typografian ja elementtien sommittelun yhteispelillä”, toteaa Waari.

”Layoutin on toimittava maaseudun pienen kylän seurakunnalla tai isomman urbaanin yhtymän käytössä. Tarkoitus ei ole kuitenkaan alistaa kaikkia seurakuntia yhden ilmeen alle, vaan seurakunnilla on valittavissa erilaisia valmiiksi suunniteltuja vaihtoehtoisia pohjia, johon sovittaa oman logonsa, kuvansa ja sisältönsä. Nämä valmiit pohjat perustuvat kirkon graafiseen ohjeistukseen värien ja typografian osalta. Jos seurakunnalla tai yhtymällä on oma graafinen ohjeisto, värejä voi itse vaihtaa järjestelmässä vastaamaan ohjeistoa”, lupailee Waari.

Miten paikallisuus lisätään ilmeeseen?

Seurakunta voi palvelun käyttöönoton yhteydessä valita ja lisätä

  • yläosassa olevan seurakunnan tunnuksen, jossa on myös seurakunnan nimi,
  • värin ja
  • pääkuvan (eli taustakuvan).

Seurakunnan tunnus voi olla vaihtoehtoisesti joko kirkon graafisen ilmeen mukainen Martti-fontilla kirjoitettu seurakunnan nimi yläviiteristillä, seurakunnan oman ilmeen mukainen tunnus tai yhdistelmä näistä kahdesta eli seurakunnan tunnuskuvio mutta seurakunnan nimi Martti-fontilla.

Verkkopalvelun väri on seurakunnan valittavissa. Kirkon graafisen ohjeen mukaisesti suositaan yhtä kirkasta väriä yhdessä palvelussa. Palvelut keskenään ovat mieluusti kuitenkin erivärisiä. Kirkko on monivärinen ja valoisa – elävä kirkko, kuten graafinen ohjeisto linjaa.

Suurella pääkuvalla seurakunta saa etusivulle hyvin paikallisen tunnelman. Kuvan aiheeksi kannattaa hakea paikallisia tunnistettavia teemoja, jotka tuovat positiivisen tunnelman paikallisten ihmisten keskuudessa. Kuvaa voidaan vaihtaa myös esimerkiksi kirkkovuoden tai vuodenaikojen mukaan. Kuvavalintaa kannattaa myös testata seurakuntalaisilla eli varmistaa, että se luo positiivisen mielikuvan.

Jos seurakunnalla ei ole omaa ilmettä tai sen käyttöä ei haluta jatkaa, verkkopalvelun käyttöönotossa otetaan väri ja logo kirkon yhteisestä graafisesta ilmeestä. Pääkuvaksi on mahdollista myös saada yhteisesti hankittu yleiskuva käyttöön. Pääkuva on kuitenkin suositeltavaa hankkia paikallisesti. Kuvien hankintaan on tulossa tarkemmat ohjeet.

Paikallisuus rakentuu myös paikallisesta sisällöstä

Etusivulla on mahdollista nostaa esiin paikalliset tapahtumat, jumalanpalvelukset ja muut aiheet. Tämä vaihtuva sisältö voidaan esittää myös visuaalisella tavalla. Etusivun paraatipaikalla on ns. karuselli, johon voi päivittää valokuvien ja otsikkotekstien avulla tärkeimmät asiat kuten seuraavat jumalanpalvelukset, uudet ryhmät tai keskeiset uutiset. Karusellia voi käyttää myös hengellisen sanoman välittämiseen.

Valmistaudu palvelun käyttöönottoon hyvissä ajoin ilmeen osalta

Ilmeen osalta kannattaa tarkistaa seurakunnan graafinen ilme ajoissa, jos sellainen on.

  • Onko ilme syytä päivittää, ja voisiko ilme olla lähempänä kirkon yhteistä graafista ilmettä?
  • Jatketaanko omalla tunnuksella vai siirrytäänkö kirkon yhteiseen tunnuskäytäntöön?
  • Mikä on seurakunnan väri?
  • Mikä on etusivun pääkuvan teema, ja kuka ammattitaitoinen valokuvaaja voisi valmistautua vaihtoehtoisten kuvien hankintaan?

Kommentoi kahta luonnosta 8.12. mennessä

Syksyn pilottivaiheessa on suunniteltu kaksi luonnosta, joita kehitetään eteenpäin palautteen perusteella.
Hankkeen jatkuvan kehittämisen toimintatapa koskee myös visuaalista ilmettä. Vaihtoehtojen määrä lisääntyy myös ajan myötä.

Ilmeen luonnokset ja kommenttipyyntö löytyvät hankkeen sivuilta Sakastista.

Kirkon työntekijöiden kommenttien lisäksi merkittävä painoarvo annetaan myös palvelun kohderyhmän eli maltillisten seurakuntalaisten kommenteille, joita kerätään talven aikana. Ilmeen ensisijainen tarkoitushan on antaa miellyttävä käyttökokemus seurakuntalaiselle.