Identiteetti puntariin

mod5

MOD-kurssin sisältö syntyy osallistujien yhteistyönä. – Kuva: Jari Kivistö

Rasisti, fundamentalisti, sovinisti, niiden sellaisten kanssa on niin vaikea tulla toimeen!

Erilaiset, eri tavoin ajattelevat ja eri lailla uskovat muodostavat ajatuksissamme helposti sen toisen, jota kohtelemme ja kuuntelemme eri tavoin kuin kaltaisiamme. Moninaisuus, oivallus ja dialogi -koulutus auttaa ihmisiä selvittämään suhdettaan muihin.

– Kursseilla tutkitaan sitä, keitä olemme ja keitä ovat he, joita pidämme erilaisina. Itsensä voi saada kiinni leimaamisesta ja tulla sitäkin kautta tietoiseksi oman mielen tavasta kategorisoida muita, kertoo kurssin tähänastinen koordinaattori, monikulttuurisuusasiantuntija Marja-Liisa Laihia. Kirkkohallitus on hankkinut lisenssin koulutukseen Ruotsista, ja koordinoinut sitä tähän saakka. Nyt kapula käytännön järjestelyistä on siirtynyt Seurakuntaopistolle.

Vastalääke rasismiin

MOD – koulutusohjelma on kehitetty alunperin Ruotsissa vastalääkkeeksi monikulttuuristumisen myötä esiinnousseeseen rasismiin. Sen nimi tulee alunperin sanoista mångfald och dialog. Mod on kehitetty yhteistoiminnan helpottamisen työkaluksi kaikilla yhteiskunnan alueilla. Se pyrkii tuomaan esiin ennakkoluuloja ja asenteita, jotka saavat meidät syrjimään ketä tahansa, jota pidämme jollakin tavoin erilaisena.

– Suomessa havaittiin rasisminvastaisen koulutuksen tarve 1990-luvulla. Kehitimme pitkään omaan yhteiskuntaamme sopivaa muunnosta kurssista, Laihia kertoo.

Materiaalina omat kokemukset

Koulutuksen voi tilata kuka tahansa. Kurssien tarkoituksena on pohtia rajojen rakentamista, identiteettiä ja toiseutta. Marja -Liisa Laihian mukaan kyse on omien ajattelutapojen tutkimisesta yhdessä.

– Kurssimateriaalina ovat osallistujien omat kokemukset. Siksi on sitä parempi, mitä monenkirjavampi joukko on koolla, Laihia sanoo. Hänestä parasta olisi, että koulutusryhmässä olisi erilaisiin vähemmistöihin ja enemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Opetus ei ole tiedonjakamista kateederilta, vaan menetelminä käytetään ryhmätyötä, keskustelua, draamaa ja identifikaatiotehtäviä. Ohjaajalle kurssit ovat Laihian mukaan vaativia.

– Kurssilla voi tapahtua mitä tahansa. Voi tulla ryhmän sisäisiä konflikteja ja myös valtavia oivalluksia. Joskus voi nähdä, kuinka jollakulla lamppu syttyy, toisilla pikkuhiljaa kurssin jälkeen, hän kuvaa.

– Oman ajattelun muutos on mahdollinen, mutta sitä pitää harjoitella.

Ryhmäkeskustelut ja toiminnalliset harjoitukset ovat oleellinen osa MOD-prosessia. - Kuva: Jari Kivistö

Ryhmäkeskustelut ja toiminnalliset harjoitukset ovat oleellinen osa MOD-prosessia. – Kuva: Jari Kivistö

Ennakkoluulojen tunnistamisesta eteenpäin

MOD koostuu perus- ja jatkokurssista, jotka perustuvat erilaisiin vuorovaikutustehtäviin, keskusteluihin, aivoriihiin, rooliharjoituksiin. Peruskurssi on vähintään kahden päivän mittainen. Siinä osallistujat tarkastelevat omaa identiteettiään ja ajatteluaan. Jatkokurssi on myös vähintään kaksipäiväinen. Sen sisältöjä ovat suomalaisen yhteiskunnan muutokset ja yhdenvertaisuuden edellyttämät muutokset.

Lisäksi kurssilla opittua käytännössä harjoittaneet voivat hakumenettelyn kautta päästä ohjaajakoulutukseen.

Toiseus ja monikulttuurisuus ovat Laihian mukaan erittäin ajankohtaisia asioita myös kirkossa.

– Kirkossa kipeimmät kysymykset tällä hetkellä liittyvät hengelliseen ja teologiseen moniäänisyyteen. Silloin kaikkien on pohdittava omaa suhdettaan toisin ajatteleviin, hän arvelee.

Kurssi sopii hänen mukaansa hyvin myös Kirkkohallituksen esillä pitämiin saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnan monikulttuuristumisen teemoihin.

Palaute on ollut innostunutta. Koulutusta toteutetaan yhteistyönä erilaisten toimijoiden kanssa. Sitä on järjestetty muun muassa seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, Punaisessa Ristissä, 4H-liitossa ja Seurakuntaopistossa.

– Monet ovat kuvailleet havahtuneensa omaan ajatteluunsa aivan uudella tavalla. Yleinen palaute on ollut, että tällainen kurssi olisi hyväksi kaikille, Laihia sanoo.