Luonnonkaunis Hukansalmi ja Ervannon Auto-Urheilijat

Jatkokertomus600

Kuntaesittelyssä nojaudun pääosin Suomen Kunnallislehden julkaisemaan teokseen 
”Suomen kunnat – kattava hakuteos maamme jokaisesta kunnasta” muutaman vuoden 
takaa. Jostakin syystä Hukansalmi oli kuitenkin jäänyt ilmeisesti paino-
teknisistä syistä pois teoksesta, joten lisäksi olen käyttänyt Kunnanvirastossa
säilytettävää monistetta, jonka on koonnut paikallinen opettaja Pentti Ervanto.
Hukansalmi on luonnonkaunis, saaristoinen järvenrantakunta keskellä parhainta
Sisä-Suomea. Onkaveden lahdet jakavat pitäjän maa-aluetta pohjois-eteläsuunnassa.
Itäpuolelle jää Onkaan kylä, pohjoiseen Ervanto, länteen Kirkonkylä sekä etelään
Muumaan kylä.

Järviluonnon suojelemiseksi moottoriveneillä ajo on kielletty koko kunnan
alueella. Suuret selät tarjoaisivat purjehdukselle erinomaiset puitteet, ellei
vesistön yleinen mataluus ja kivisyys sitä estäisi.

Hukansalmen luonnolle antavat oman leimansa korkeat itä-länsisuuntaiset
soraharjut. Niiden rinteet ovat ihanteellisia kangasvuokkojen ja muiden 
harvinaisten kasvien kasvupaikkoja. Etsinnöistä huolimatta sellaisia ei 
kuitenkaan ole löydetty.
Harjuluonto on osaltaan vaikuttanut siihen, että pitäjän pohjoisosan tiestö on 
laajalti tunnettua rallien harjoittelumaastoa, onpa Ervannon kylän kautta 
kulkenut Jyväskylän suurajojen harjoituspikataivalkin kerran 1960-luvun alussa. 
Ervannon koulun pihalla on asian kunniaksi muistolaatta.

Ervannon ja Kirkonkylän välisellä tieosuudella on myös ajettu kilpaa. Poliisin
uusien tutkien myötä tämä perinne on vähentynyt.

Ervannon Auto-Urheilijoiden menestyksekkäin kuljettaja Raimo Katos pitää
edelleen hallussaan osuuden nopeusennätystä muutaman vuoden takaa. Sen arvoa 
lisää vielä se, että tulos on ajettu vakioautolla, eivätkä koulukyytiläiset 
joutuneet oman kertomansa mukaan jännittämään kyydissä sen enempää kuin
muinakaan aamuina.
Jatkuu...