Lasten ja nuorten hyvä elämä, parempi päätöksenteko ja Jeesuksen opetukset samassa paketissa!

lava6Mikä on se ryhmä, jonka edustus ei ole läsnä missään kirkon virallisia päätöksiä tekevässä kokouksessa? Keitä ovat ne, joiden hyvinvointi on aina toisten hyväntahtoisuuden varassa? Keiden läsnäolo koetaan usein jumalanpalveluksissa häiritseväksi?

Aivan oikein! Vastaus on: kaikki alle 18 -vuotiaat seurakuntalaiset. Ja siksi me tarvitsemme kirkossa lapsivaikutusten arviointia (LAVA).

Lasten ja nuorten parhaaksi 1.1.2015 alkaen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista (23 luku 3§): ”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. ”

Kirkkojärjestyksen muutoksella halutaan vaikuttaa siihen, että lasten ja nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi kirkossa ja yhteiskunnassa paranee. Säännöksen myötä kirkon päätöksenteossa asioita punnitaan lasten ja nuorten näkökulmasta ja huomioidaan myös heidän omat näkemyksensä entistä paremmin.

Miten tämä kaikki tehdään?

lavalogoLAVAn tekeminen on osa päätöksen valmistelijan työtä. Käytännössä sen tekemiseen voi osallistua useita eri tahoja. Olennaista on, että LAVA on tehty ennen lopullista päätöksentekoa.

Vastuu päätöksistä on aina aikuisilla, myös vastuu siitä, että lapset ja nuoret saavat osallistua päätöksentekoon.

LAVAn tarkoituksena on tunnistaa jo ennakolta niitä vaikutuksia, joita päätöksellä mahdollisesti on lapsille ja nuorille. Vaikutusten tunnistamiseksi tarvitaan tietoa lapsista, nuorista ja perheistä. Tietoa saa erilaisista tilastoista sekä niiltä, jotka tuntevat hyvin lasten ja nuorten elämää. Hyvää asiantuntijatietoa on seurakunnan kasvatuksen ja diakonian työntekijöillä sekä lapsiasiahenkilöillä ja monilla luottamushenkilöillä. Usein parhaimpia asiantuntijoita ovat lapset ja nuoret itse ja siksi heidänkin näkemyksiään kannattaa kysyä.

LAVAn tekemisen avuksi valmistellaan ohjeistusta, joka julkaistaan tammikuun 2015 alkuun mennessä.

Entä jos lasten ja nuorten paras onkin koko kirkon parhaaksi?

Yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolustaminen on kristinuskon perusteista nouseva näkemys. LAVA antaa työvälineen, jonka avulla tämä tehtävä vahvistuu. Päätösten vaikutusten ennakoiminen auttaa tekemään sitä hyvää, mitä kirkon perustehtävään kuuluu – olla kaikkien kastettujen tasavertainen yhteisö, joka huolehtii myös heikoimmista.

LAVAn tekeminen on käytännössä prosessi, joka lisää vuorovaikutusta työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten välillä ja vahvistaa näin seurakunnan yhteisöllistä luonnetta.

Ehkäpä onkin niin, että lasten ja nuorten etu on meidän kaikkien etu!

Lisätietoa:

Kommentit koskien kirjoitusta: “Lasten ja nuorten hyvä elämä, parempi päätöksenteko ja Jeesuksen opetukset samassa paketissa!

  1. Lapsiin vaikuttavat ennen kaikkea omat vanhemmat. Työttömien ja maahanmuuttajien eritystilanne korostuu aina kun pitää maksaa esimerkiksi leiri-tai bussimatka. Vapaaehtoinen maksaminen muuttaisi paljon tilanteen arviointia.

Kyseisen artikkelin kommentointi on sulkeutunut.