Kuka sinua kuuntelee? 

Nainen kännykkä kädessä.

Kirkon työntekijöinä olemme monesti puhumisen ammattilaisia. Joskus olisi hyvä pysähtyä miettimään, olemmeko me myös kuuntelemisen ja kuulemisen ammattilaisia. Miten kohtaan työtovereita ja muita ihmisiä? Puhunko toisen puheen päälle? Muistanko mitä minulle on kerrottu? Ohitanko toisen ilmeet, eleet ja äänensävyt? Millainen kuuntelija oikeastaan olen? 

Kuulen, mutta en kuuntele 

Kuuleminen ei ole sama asia kuin kuunteleminen. Kuuntelijana minun on oltava vastaanottavainen, mutta ei vain itse viestille. Minun on tulkittava eleet, tunteet ja kaikki muu viestiin mahdollisesti sisältyvä tieto. Joskus on jokapäiväisissä rutiineissa vaikeaa ylläpitää aktiivista keskustelua jokaisen kanssa. 

Hyvä kuuntelija 

Hyvä kuuntelija keskittyy hetkeen ja toiseen ihmiseen. Hän on kiinnostunut siitä, mitä toisella on sanottavanaan eikä kiirehdi keskeyttämään puhetta omilla näkemyksillään. Hyvä kuuntelija myös ymmärtää, mitä hänelle sanotaan. 

Hyvä kuuntelija parantaa työhyvinvointia 

Yksi ihmisen tärkeimpiä vuorovaikutustaitoja on taito kuunnella. Kuunteleminen auttaa luomaan ja ylläpitämään toimivia ihmissuhteita, ja sillä on vaikutusta myös työyhteisöjen hyvinvointiin ja tuloksellisuuteen. Hyvä kuuntelutaito on tärkeä asia jokaisessa työyhteisössä – oli kyse sitten esihenkilön ja alaisen tai kollegojen välisestä vuorovaikutussuhteesta. Filosofi Jean-Paul Sartre sanoi, että kyvyttömyys kommunikoida, kuten myös kuuntelematta jättäminen, ovat kaiken väkivallan lähde.   

”Kuuntele enemmän kuin puhut. Kukaan ei ole oppinut mitään kuuntelemalla itsensä puhuvan.” 

-Richard Branson- 

Kaikilla ei ole kuuntelijaa 

Yksinäisyys on Suomessa hyvin yleistä. Jo ennen koronaa joka viides suomalainen koki yksinäisyyttä ajoittain ja joka kymmenes jatkuvasti. Se on paljon, yhteensä 500 000 ihmistä. Kyse on yksinäisyydestä, joka ei ole oma valinta.  

Kirkon keskusteluapu kuuntelee niitä, joilla ei ole kuuntelijaa ja niitä, jotka haluavat anonyymeinä tulla kuulluiksi. Yhteydenottoyrityksiä tuli viime vuonna 103 096, joista palvelun aukioloaikoina 55 119. Käytyjä puhelinkeskusteluja oli 44 836. Melkoinen määrä yksinäisyyden lievittämistä. Lisäksi Palvelevassa Chatissä käytiin yli 5 000 keskustelua. 

Kirkon keskusteluapu on vaativa vapaaehtoistehtävä. Tehtävään koulutetut päivystäjät puhuivat viime vuonna yhteensä 13 272 tuntia eli 553 vuorokautta. Yhden soittajan kommentti puhelun päätteeksi: ”On kuin joku olisi hellästi puhaltanut kipeään haavaan”. 

Minna Kotajärvi 
koordinaattori, Kirkon keskusteluapu 
Järvenpään, Nurmijärven, Hyvinkään, Mäntsälän, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seurakunnat 

https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu