Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä pähkinänkuoressa

Maapähkinöitä.
Kuva: Pixapay

Näissä työelämä-kirkonkelloblogeissa kirjoitetaan usein ajankohtaisista aiheista, kuten työhyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämisestä tai lainsäädännön muutoksista. Välillä unohtuu, että myös aivan perusasioista olisi syytä viestiä eikä ajatella, että monet asiat itse kukin voi lukea suoraan Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta.

Jos kuitenkin on joku, joka ei ole jaksanut Kirkon työmarkkinalaitoksen nettisivuille ja siellä julkaistuun Kirkon virka- ja työehtosopimuksen tiettyihin pykäliin syvällisesti perehtyä, kirjoitimme lyhyen kuvauksen kirkon yleisestä palkkausjärjestelmästä.  Tästä kokonaisuudesta neuvotellaan – jälleen kerran – myös tämän vuoden loppupuolella.

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä on noin 70 % kirkon työntekijöistä. Sitä sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, joiden palkka maksetaan kuukausipalkkana. Yleisessä palkkausjärjestelmässä säännöllisesti palkanmaksukausittain maksettava palkka eli ns. varsinainen palkka muodostuu

  • tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja
  • henkilökohtaisesta palkanosasta.

Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) perustuu tehtävän vaativuuden arviointiin. Sitä varten sopimuksessa on vaativuusryhmittely, ja seurakunnassa jokaisesta tehtävästä laaditaan ajantasainen tehtävänkuvaus. Peruspalkka on vähintään tehtävälle määritetyn vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen. Vähimmäispalkkataulukko on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteessä numero 1.

Peruspalkka on määritettävä tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi

  • jos tehtävänkuvaus ja sen vaativuuskriteereitä koskevat merkinnät sitä edellyttävät. Tämä ylitys merkitään peruspalkan vaativuusosaksi.
  • jos tehtävään liittyvä erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan sellaista tehtävään liittyvää vaatimusta, joka jää tehtävän vaativuutta kuvaavissa kriteereissä huomioon ottamatta. Tämä ylitys merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.

Peruspalkka = vaativuusryhmän vähimmäispalkka + mahdollinen vaativuusosa + mahdollinen erityinen osa

Henkilökohtainen palkanosa muodostuu kokemuslisästä ja suorituslisästä. Kokemuslisä ja suorituslisä ovat osa varsinaista palkkaa.

  • Euromääräistä kokemuslisää maksetaan viranhaltijalle/työntekijälle peruspalkan lisäksi viiden, kymmenen ja viidentoista vuoden palvelusajan perusteella. Kokemuslisätaulukko on myös Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteessä 1.
  • Euromääräistä suorituslisää voidaan maksaa työsuorituksen perusteella. Työnantaja päättää kenelle suorituslisää maksetaan.

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän palkanosat

Graafi: Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän palkanosat.

Edellä on kuvattu yleinen palkkausjärjestelmä. Hyvin harvoin järjestelmiin neuvotellaan muutoksia. Todennäköisesti tämän vuoden lopulla neuvotellaan mahdollisten korotusten kohdentumisesta edellä esiteltyihin osiin eikä siis itse järjestelmästä. Järjestelmämuutokset vaativat hyvin huolellista pohdintaa, valmistelua, laskentaa ja neuvotteluja, joten jo aikataulun kannalta on realistista olettaa, että isommat uudistukset voidaan sopia vasta myöhemmin 2020-luvulla.

Kari Ala-Kokkila
työmarkkina-asiamies

Anna Kaarina Piepponen
työmarkkinajohtaja