Kirkon ulkosuomalaistyö, Merimieskirkko ja oppilaitospapit rakentavat turvaverkkoa suomalaisille opiskelijoille maailmalla

Iloinen tapaaminen Helsingissä 8.8.2022 Merimieskirkon, Kirkon ulkosuomalaistyön ja oppilaitosyhteistyön kesken.
Iloinen tapaaminen Helsingissä 8.8.2022 Merimieskirkon, Kirkon ulkosuomalaistyön ja oppilaitosyhteistyön kesken. Pohdinnassa miten suomalaisia opiskelijoita tavoitetaan ja tuetaan maailmalla. Kuva: Santeri Leinonen

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 15.12.2020 Kirkon ulkosuomalaistyön vuoteen 2026 ulottuvan toimintalinjauksen ”Ovet auki maailmalla”. Toimintalinjauksen perusteosassa todettiin, että ulkomailla tutkintoa suorittavien suomalaisten määrä kaksinkertaistui 2020-luvulla. Heitä on tällä hetkellä vuositasolla noin 10 000, suurin osa Euroopassa. Tämä heijastui asiakirjan strategisiin linjauksiin, joissa todettiin: ”Painotamme erityisesti toimintaa ulkomailla opiskelevien ja globaaleilla työmarkkinoilla liikkuvien suomalaisten sekä etelässä talvensa viettävien eläkeläisten parissa.”

Suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä maailmalla on kaksinkertaistunut 10 vuodessa

Käytännössä päätimme käynnistää yhdessä Kirkkohallituksen oppilaitostyön asiantuntijoiden kanssa ulkosuomalaistyössä toimiville papeille ja Merimieskirkon sosiaalikuraattoreille tarkoitetun verkostoitumisseminaarin opiskelijatyön kehittämiseksi syksyllä 2022. Seminaariin osallistui noin 20 henkilöä 10 eri maasta. Opiskelijatyötä on aloitettu sen myötä verkostossa, johon kuuluu 10 maata: Ruotsi, Saksa, Norja, Viro, Itävalta, Sveitsi, Alankomaat, Belgia, Englanti ja Suomi, myös Suomi-Seura on mukana verkostossa.

Verkosto työskentelee enimmäkseen digitaalisesti verkossa. Siellä on helppo vaihtaa kokemuksia ja käytänteitä. Esimerkiksi merimieskirkoilla on jo valmista materiaalia kohdemaahan muuttaville nuorille, suosittuja grilli-iltoja jne. Usein nuoret tarvitsevat jossain vaiheessa tukea esimerkiksi asumiseen ja byrokratiaan liittyvissä kysymyksissä. Haluamme viestiä, että nuori voi kääntyä kaikissa kysymyksissä turvallisen suomalaisen yhteisön puoleen, oli syy mikä tahansa.

Opiskelijoita tavoitetaan jo oppilaitosyhteistyön, kuten vaihtoinfojen ja tapahtumaviestinnän avulla. Yksikään oppilaitos ei ole kieltäytynyt kertomaan suomalaisesta kirkollisesta toiminnasta ulkomailla. Jokainen ulkomailla työskentelevä suunnittelee työtään omien resurssiensa ja toimintaympäristönsä mukaisesti.

Lähes puolet tutkinto-opiskelijoista jää maailmalle

Lähivuosien haasteena on tukea kasvavaa ulkomailla opiskelevien suomalaisten opiskelijoiden joukkoa, samalla kun opiskelijoiden tuen tarve on kasvanut. Opiskelijatyö tarkoittaa turvaverkon rakentamista suomalaisille opiskelijoille Euroopassa. Sen tarkoitus on vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia, tutustua opiskelijoihin ja kuulla heidän omat tarpeensa sekä tehdä kirkon toimintaa tutuksi.

Tutkinto-opiskelijat ovat suomalaisyhteisöjen mahdollisia vapaaehtoisia. Lähes puolet tutkinto-opiskelijoista jää maailmalle, koska heidän on hankalampaa sijoittua työelämään kuin kotimaasta valmistuneiden. Lisäksi ulkomaalaisen puolison työllistyminen on usein vaikeaa Suomessa ja kulttuurishokki on monelle suuri paluumuuton yhteydessä.

Digitaalinen keskustelualusta Virta

Kriisit luovat turvattomuutta opiskelijoissa myös maailmalla ja silloin yhteisön luoman turvallisuuden merkitys kasvaa – oli yhteisö sitten lähi- tai virtuaaliyhteisö. Suomi-Seura ry on avannut digitaalisen keskustelualustan Virta. Sinne ollaan perustamassa omaa keskustelupiiriä myös opiskelijoille.

Opiskelemaan ulkomaille? Me olemme jo täällä

Opiskelijatyön verkosto kokoontui toisen kerran kasvokkain Hampurin merimieskirkolla helmikuussa. Silloin suunniteltiin muun muassa opiskelijatyön nettisivujen sisältö. Nettisivu perustetaan tänä keväänä Merimieskirkon alasivuksi. Nettisivut kokoavat suomalaisyhteisöt maailmalla, jotka tarjoavat nuorille tukea, tietoa ja kohtaamisia katsomuksesta riippumatta. Yhdessä asiat järjestyvät.

Riikka Porkola
Kirkon ulkosuomalaistyön asiantuntija
Kirkkohallitus