Kaksi sprinttiä takana: Viestinnällinen välitsekkaus

Seurakunnan verkkosivujen rakennetta ja tiedonkulkua hahmoteltiin pilottiseurakuntien workshopissa. Kaikki liittyy kaikkeen…

Seurakuntien verkkohankkeessa on tehty kehittämistyötä nyt kahden sprintin eli kehittämisjakson ajan. Käytännössä tämä on tarkoittanut intensiivisiä, jopa kiireisiä kolmen viikon jaksoja, joiden aikana on tehty ennalta sovitut ja sprintin aikana tarkentuneet tehtävät. Viimeisimmässä sprintissä tehtiin jopa suunniteltua enemmän! Hyvältä siis näyttää. 🙂 Keskeiset viimeisimmän sprintin tulokset ja seuraavan suunnitelmat on listattu väliraporttiin.

Kehittäminen kehittyy jatkuvasti

Käytäntö on jo nyt osoittanut, että verrattuna virtaviivaisen simppeliin kehitystyöhön, seurakuntien verkkohanke vaatii paljon suunnitteluaikaa. Keskusteluja käydään laajoissa verkostoissa, tässä vaiheessa erityisesti pilottiseurakuntien kanssa työpajoissa ja sähköpostitse. Lisäksi verkkohankkeen Facebook-ryhmässä ja blogissa on katseltu ja kommentoitu suunnitelmia ja ratkaisuja, esimerkiksi yhteystietojen kuvauksia ja tapahtumatiedon integrointia.

Varsinkin Facebookissa kommentointi on ollut kiitettävän aktiivistä. Parhaillaan ja lähitulevaisuudessa ratkaisuaan hakevat vielä mm. yhteisen verkkotyökalun nimi, visuaalinen ilme ja tapahtuman esitystapa. Näitäkin pääsee taas kommentoimaan verkossa!

Monikanavaista viestintää – liiankin monikanavaista?

Tällä hetkellä verkkohankkeen kehittämistyötä tehdään intensiivisesti erityisesti hankkeen koordinaatiotiimin, Ambientian ja pilottiseurakuntien kesken. Yhteistyömalleiksi ovat vakiintuneet päivittäiset tai viikoittaiset briiffaukset, kymmenet tai sadat sähköpostit, pari kertaa viikossa Skype-palaveri, yhteinen työympäristö Ambientian työtilassa ja lähes viikoittaiset työpajat pienemmällä tai suuremmalla porukalla.

Myös Facebook, Sakasti, Kirkonkello-blogi ja kirkon viestijöiden Tapuli-uutiskirje toimivat viestintävälineinä, joiden kautta hankkeesta kerrotaan kaikille kiinnostuneille. Tällä viikolla sähköpostissa lähti myös linkki sähköiseen aivoriiheen, joka on yli 30 seurakunnan yhteyshenkilöä sai suoraan sähköpostiinsa myös ensimmäisen kokeilun yhteisestä ohjatusta työskentelyhetkessä verkossa. Linkki lähetettiin kaikille seurakuntien yhteyshenkilöille, jotka kesän ja syksyn aikana kyselivät verkkohankkeesta sähköpostitse. Verkkotyön aivoriihi – ohjattu työskentelyhetki on avoinna marraskuun loppuun asti. Sen voi täyttää kuka tahansa ja linkkiä voi vapaasti jakaa eteenpäin.

Miten viestintä hoituisi vielä paremmin?

Koska verkkohankkeessa rakennetaan yhteistä verkkoympäristöä kaikenlaisten seurakuntien tarpeisiin, avoin tekemisen tapa ja kaikkien seurakuntien jatkuva tiedonsaanti on erityisen tärkeää. Verkkohankkeen avoin työskentely-ympäristö on viivästynyt teknisten vaikeuksien vuoksi ja nyt ympäristöä testataan pilottien kanssa. Tietoturvallinen KIRKKO-verkko ja sen vaihtelevasti toimiva etäyhteys rajoittaa välineiden toimivuutta käytännössä vain virastotaloihin, mikä vaikeuttaa sekä hankkeen ydintiimin että muiden seurakuntien pääsyä tiedonlähteille.

Tällä hetkellä hankkeen viestintäkanavia on käytössä 13 – eikä mikään niistä ole täydellinen. Pilottisivustot eivät myöskään ole vielä kasassa vaan työstön alla on lähinnä erillisiä elementtejä uusille sivuistolle. Vuoden vaihtuessa pilottisivustojen kehitysversiotkin saadaan avoimeen verkkoon, jolloin viestintä- ja palautekanavia on taas pari lisää.

Tässä viestinnän viidakossa heittäisinkin nyt haasteen: Miten sinä kehittäisit verkkohankkeen viestintää? Mikä on mielestäsi onnistunut hyvin ja mitä kaipaat lisää? Haluaisitko, että verkkohankkeella olisi oma uutiskirje? Vai riittääkö Facebook? Mistä asioista kaipaat lisätietoa?

Kerro meille näkemyksesi kommentoimalla alle tai sähköpostitse verkkohanke@evl.fi, niin teemme parhaamme viestinnän kehittämiseksi joka makuun ja tarpeeseen sopivaksi.

Lue Seurakuntien verkkohankkeen Väliraportti 2 kokonaisuudessaan Sakastista!