Intensiivinen ja energisoiva syksy

Juoksijan jalat syksyisessä maastossa.
Kuva: GettyImages

Kirkon työmarkkinalaitoksen syksy tiivistyy neuvotteluiden ympärille, jotka on vuoden 2024 palkkaratkaisun osalta tarkoitus saada päätökseen marraskuun loppuun mennessä. Kyse on kirkon palkkakilpailukyvyn tarkastelusta. Kesätauon jälkeen neuvotteluja on jatkettu keväällä sovitun aikataulun mukaisesti. Vaikka maan hallituksen suunnitelmat ovat kiristäneet tunnelmia työmarkkinoilla, kirkon neuvottelut ovat sujuneet avoimessa ja keskustelevassa ilmapiirissä. Näkemyksiä on vaihdettu ja yhteistä tilannekuvaa luotu. Neuvottelujen lopputulosta on turha liikaa ennakoida. Meidän kaikkien on hyvä muistaa, että kirkonkin taloudelliset mahdollisuudet (eli verotuotot) ovat suorassa yhteydessä Suomen yleiseen talouden kehitykseen, esimerkiksi työllisyysasteeseen ja palkkatasoon. Kirkolle merkityksellistä on myös jäsenten määrä.

Marraskuun kirkolliskokous käsittelee toukokuun kirkolliskokoukselle annettua kolmikantaisesti valmisteltua lakia kirkon yhteistoimintamenettelystä. Toistan Kirkon työmarkkinalaitoksen toiveen, että asia etenisi ja laki saataisiin eteen päin opetus- ja kulttuuriministeriön valmisteluun.

Syksyllä useimmissa seurakunnissa käydään kehityskeskustelut. Niiden anti kertoo yleensä paljon henkilöstön työhyvinvoinnin ja muunkin voinnin tasosta. Työyhteisön kehittämiseen, mutta myös oman hyvinvoinnin tarkasteluun on tarjolla paljon tietoa ja käytännön apua kahdelta toimijalta, joiden nettisivujen linkit on päätetty nostaa pysyvästi KiT:n omille sivuille. Nämä kaksi toimijaa ovat KEVA ja Työturvallisuuskeskus. TTK tarjoaa paljon ilmaista tietoa ja materiaaleja työhyvinvoinnin ja kuormituksen arviointiin, vaikka keskiössä onkin aina ensisijaisesti työturvallisuus. TTK julkisti vastikään ”Työhyvinvoinnin kehittäminen seurakunnassa” -julkaisun (pdf, jonka voi tulostaa), johon kannattaa myös tutustua.

Kirjoitin jo viime keväänä siitä, kuinka tärkeää mielen hyvinvoinnille on fyysinen aktiivisuus. Useat eri piirit yhteiskunnassa ovat huolestuneet siitä, että me suomalaiset olemme rapakunnossa. Työmarkkinakeskusjärjestöt kiinnittivät asiaan huomiota jo viime keväänä yhteisellä kannanotolla hallitusneuvotteluja silmällä pitäen. Mutta kannanotot eivät vielä muutu konkreettisiksi toimiksi, vaan asiaa on edistettävä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Kirkon voi arvioida olleen hyvä esimerkki asian esiin nostamisessa jo viime vuosikymmenellä. Liikkuva seurakunta on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen NMKY:n Urheiluliiton hanke jo vuosilta 2014–2016, jota nykyisin vetää Lasten ja Nuorten keskus. Pääpaino siellä on vuosina 2023–2025 varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa.

Kirkon työmarkkinalaitos tulee vastaisuudessa kannustamaan seurakuntatyönantajia oman henkilöstönsä motivoinnissa ja tukemisessa liikunnallisen elämäntavan piiriin. Muutos lähtee kuitenkin meistä itsestämme. Tänä myrskyisenä lokakuun päivänä kannustan itseäni vanhalla sanonnalla ylös, ulos ja lenkille.

Anna Kaarina Piepponen

Anna Kaarina Piepponen
kirkkoneuvos
Kirkon työmarkkinalaitos