Hukansalmen kirkon paikka valitaan

Jatkokertomus

Ennen varsinaisen Kirkon rakentamista Jumalanpalvelukset pidettiin parinkymmenen
vuoden ajan sahan Patruuna Bonsdorffin makasiinissa. Se oli kuitenkin ahdas ja 
kylmä paikka ja kirkonmenot häiriintyivät usein työmiesten noutaessa tavaraa 
makasiinista kesken saarnankin.

Kun sitten Kirkkoa ryhdyttiin suunnittelemaan, kävi ilmi, että sen paikasta oli
vaikea löytää yksimielisyyttä. Neuvottelut käytiin kuitenkin hukansalmelaiseen
tapaan Hyvässä Kristillisessä Hengessä. Sanonta, jonka mukaan väkeä kaatui kuin 
Hukansalmen kirkon paikasta tapeltaessa, on myöhemmin syntynyt ja asenteellinen 
eikä vastaa tosiasioita.

Vaikka Kirkon paikasta keskusteltaessa kieltämättä oli lieviä häiriöitä ja 
levottomuutta, kuolonuhreilta vältyttiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, 
joista monet olivat sitä paitsi ulkopaikkakuntalaisia, joiden olisi pitänytkin 
pysyä erossa hukansalmelaisten asioista.

Varsinainen suurempi epäjärjestys, johon sanonnassa viitataan, ei suinkaan 
liittynyt kirkon paikkaan, vaan myöhempiin rakennusvaiheisiin. Tällöin oli 
kysymys rakennusmateriaalista, joita väitettiin Naapuriseurakunnalta 
varastetuksi, eikä suinkaan paikasta.
Jatkuu...