ARVOitus

Riskit haltuun seurakuntatyössä

Mikä on tämä arvo ja positiivinen voima, joka…

 • on usein tunteen ja intuition ohjaama
 • ei maksa mitään, mutta antaa paljon
 • on hyvän työkaveruuden ja esihenkilö–alaissuhteen ehdoton edellytys
 • kumpuaa oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta
 • mahdollistaa avoimuuden ja rohkeuden, luovuuden ja innovatiivisuuden
 • luo edellytykset aktiiviseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen
 • tekee tilaa yhteisöllisyydelle, hyvälle yhteishengelle, tiedonkululle ja organisaation oppimiselle
 • helpottaa muutosten hallintaa ja toteuttamista
 • ehkäisee ristiriitojen kärjistymistä ja epäasiallista käyttäytymistä
 • vähentää pelkoa, vapauttaa voimavaroja, auttaa kriisitilanteissa
 • vaatii huolenpitoa, kasvokkain kohtaamista, johdonmukaisuutta ja vastavuoroisuutta
 • edistää hyvää työnantajakuvaa
 • voi kadota hetkessä ja on vaikea saada takaisin?

Luottamus

Kun tapaa uuden ihmisen, tiedostaen tai tiedostamattaan luo hänestä mielikuvaa. Voinko luottaa tuohon ihmiseen? Kyseisen henkilön ominaisuuksien ohella oma persoonallisuutemme, taustamme, kokemuksemme ja ennakkokäsityksemme värittävät osaltaan sitä, millaiseen arvioon päädymme. Sittemmin luottamusta punnitaan tulevien käytännön tilanteiden kautta.

Luottamus on ensisijaisesti vastuullisuutta. Jokainen kantaa vastuunsa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Pidän sen, minkä lupaan. En lupaa sellaista, mitä en osaa tai voi toteuttaa. Joskus voi kuitenkin tulla yllättävä tilanne, jonka vuoksi sovitusta joutuu poikkeamaan. Toistuvat muutokset selityksineen kuitenkin heikentävät luottamusta.

Organisaatiossa luottamus tai sen poissaolo näkyy työkulttuurissa, toimintatavoissa ja työprosesseissa heijastuen myös asiakaspalvelun ja työn laatuun. Luottamus on psykologista turvallisuutta ja organisaation kannalta tärkeää sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma kuvaa avointa dialogia ja tasavertaista yhteisöllisyyttä. Luottamusonkytkeytyneenä vuorovaikutukseen edistäen tiedon kulkua ihmiseltä toiselle.Näin rakennetaan yhteisiä merkityksiä ja yhteistä ajattelua tulevaisuudesta ja tavoitteista.

Voidakseen hyvin, ihmisen on koettava olonsa turvalliseksi. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että kenenkään ei tarvitse pelätä työpaikalla tulevansa väheksytyksi, syrjityksi, kiusatuksi tai huonosti kohdelluksi. Erityisen tärkeää on, ettei tarvitse olla huolissaan seurauksista tilanteessa, jossa rohkenee ottamaan vaikeita asioita puheeksi tai tekee virheen. Luottamusta omaava yhteisö on valmiimpi kohtaamaan vaikeuksia ja kriisejä sekä ennakoimaan ja ratkaisemaan ongelmia. Luottamus ja oikein jaetut vastuut sekä roolit ovat työn tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kulmakiviä. 

Luottamusta lujittamaan vuorovaikutuksessa

 • Ole ystävällinen.
 • Ole aidosti, keskittyneesti ja avoimesti läsnä.
 • Osoita arvostusta. Kiinnostu, kuuntele, kannusta ja kiitä.
 • Hyväksy erilaiset näkemykset, vaikka olisit eri mieltä.
 • Jaa osaamistasi, ideoi ja hae aktiivisesti ratkaisuja ongelmiin.
 • Pidä kiinni sovitusta.

Luottamuksen lujittamiseen työyhteisössä tarjotaan aineksia Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän Riskit haltuun seurakuntatyössä -webinaarisarjassa 19.3.2021 klo 9–11.

Neliosainen webinaarisarja alkaa pe 5.3.2021 klo 9–11 sisäilmaa käsittelevällä teemalla. Muut teemaat ovat pe 12.3.2021 klo 9–11: Monipaikkainen ja monimuotoinen seurakuntatyö ja pe 26.3.2021 klo 9–11: Tunteet ja mielenterveys työssä.

Tutustu teemoihin tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan: Riskit haltuun seurakuntatyössä – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Päivi Rauramo
asiantuntija, TtM
Työturvallisuuskeskus