Aikuisrippikoulu.fi mahdollistaa räätälöidyn oppimispolun

Aikuisrippikoulun tueksi on avattu uusi verkkopalvelu osoitteessa www.aikuisrippikoulu.fi.  Idea verkkopalvelusta pläjähti Kirkkohallituksen rippikoulutyön ja seurakuntakasvatuksen työalasihteerin Jarmo Kokkosen päähän keväällä 2009.

–  Hoksasin, että valtaosa aikuisrippikoulun kävijöistä on 20-30-vuotiaita, joille netti on todella luonteva paikka etsiä tietoa ja opiskella. Tarve paikkasidonnaisuudesta vapaaseen palveluun oli ilmeinen. Jos aikuisrippikoululainen työskentelee vaikka Brysselissä, hän ei pääse joka keskiviikko seurakuntatalolle rippikoulutapaamiseen, Kokkonen kertoo.

Sivuston kehittely on murtanut kirkkohallituksen perinteiset työalarajat. Rajat ylittävässä yhteistyöhankkeessa ovat olleet mukana muun muassa Hengellinen Elämä verkossa –hanke, toiminnallisen osaston kasvatus ja aikuistoiminta sekä tekniikan väki.

Nyt olette siis päässeet sivuston testaamiseen käytännössä. Mitä kaikkea aikuisrippikoululinkin takaa löytyy, Jarmo Kokkonen?

Palvelussa on kaikille avoin osio, josta saa yleistä tietoa aikuisrippikoulusta sekä tarkempaa tietoa verkkorippikoulun mahdollisuuksista. Sisään kirjautumisen kautta puolestaan pääsee tehtäväpankkiin sekä alueelle, jossa on mahdollisuus kahdenväliseen sähköiseen yhteydenpitoon papin ja aikuisen oppijan välillä. Papit voivat tilata tunnukset palveluun osoitteesta aikuisrippikoulu@evl.fi.

Palvelu tarjoaa joustavia ja monipuolisia mahdollisuuksia aikuisrippikoulun käymiseen. Se on kaikkien seurakuntien käytettävissä ja sen tavoitteena on helpottaa sekä pappien että rippikoulun kävijöiden työskentelyä.

Voiko aikuisrippikoulun käydä kokonaan netin välityksellä?

Ei voi. Rippikoulu alkaa aina papin ja opiskelijan tapaamisella kasvotusten. Tapaamisessa tutustutaan ja keskustellaan rippikouluun liittyvistä odotuksista ja tavoitteista sekä aikataulusta. Samalla luodaan rippikoululaiselle tunnukset ja sovitaan, mitä tehtäviä hän suorittaa netissä.

Rippikouluun kuuluu aina myös osallistumista seurakunnan elämään. Tätä osuutta ei voi suorittaa virtuaalisesti.

Onko verkkopalvelu valmis vai voiko siihen ehdottaa uusia toimintoja?

Palvelu elää ja täydentyy jatkuvasti. Uusia työntekijöitä kutsutaan mukaan sen kehittämiseen. Toivomme, että papit eri puolella Suomea tarttuisivat rohkeasti hyödyntämään palvelua ja samalla viestisivät meille kehittämistoiveitaan ja ideoitaan kokemustensa pohjalta.

Kyseessä on yhteisöllinen työkalu, johon papit voivat jatkuvasti luoda myös itse tehtäviä. Idea on, että tämä nettipalvelu huomioisi erilaisten oppijoiden henkilökohtaiset tarpeet. On selvää, että ei-kristillisessä kulttuurissa kasvaneella maahanmuuttajalla ja suomalaisen koululaitoksen uskonnonopetukseen osallistuneella aikuisoppijalla tarpeet ovat hyvin erilaiset.

Mitä erityistä nettipalvelu voi tarjota aikuisrippikoulun opiskelijalle?

Kun järjestelmään kirjautuu, sieltä löytää valtavasti linkkejä ja taustamateriaalia. Oppija voi siis seikkailla omaehtoisesti oppimisen poluilla ja paneutua joihinkin itseään kiinnostaviin kysymyksiin hyvinkin syvällisesti. Oppimispolku ei ole sillä tavoin etukäteen määritelty kuten vaikka oppikirjaa lukiessa.