13 sun helluntaista – Jeesus Vapahtajamme

Jos kuinka käykin, tiedämme: tien päässä taivas hohtaa. Öin päivin, Kristus, tietämme
suo Pyhän Hengen johtaa, suo Pyhän Hengen johtaa. (Virsi 541)