Yhteisöllistä innovointia tuotteistamassa

Salla Lehtipuun livekuvitus 17.2.2017 järjestetystä yhteisöllisen innovoinnin työpajasta. Avaa suuremmaksi klikkaamalla kuvaa. (Kuva: Salla Lehtipuu)

Kaikki alkoi jo ennen kuin itse olin mukana. Työelämä 2020 -hankkeen verkostossa Kirkon työmarkkinalaitoksen, KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton ja Metanoia Instituutin edustajat kohtasivat ja huomasivat olevansa yhteisen kysymyksen äärellä: Kuinka kuntien, seurakunnan ja muiden avaintoimijoiden tehtäviä voitaisiin toteuttaa paikkakunnilla tiiviimmässä yhteistyössä, samalla työelämän laatua ja ihmisten elämisen eväitä parantaen?

Itse asiassa kysymys ei varmaankaan ollut alkukeskusteluissa löytänyt vielä tuota muotoa, mutta yhteinen kiinnostus yhteisöllisyyden hengessä tehtävälle, uusien kokeilujen muodossa toteutuvalle yhteistyölle oli herännyt. Tältä pohjalta toteutettiin vuonna 2015 Yhteisöllisen innovoinnin pilotit Viitasaarella ja Ilomantsissa. Tässä vaiheessa pääsin itsekin mukaan dokumentoimaan kehittämisprosessin ohjattuja tilaisuuksia ja tukemaan osaltani tilaisuuksien toteutusta. Pilotit palkittiin ”Vuoden 2015 kokeiluteko”-palkinnoilla ja vuoden 2016 joulukuussa kehittämisprosessin tuotteistukseen saatiin Työsuojelurahaston tuki.

Yhtä vaivattomasti kuin Viitasaaren ja Ilomantsin pilottien tilaisuuksissa on tuotteistushankkeen työpajoissa löytynyt yhteinen tahto ja halu ratkaisujen hakemiselle avoimesti keskustellen. Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen yhteisen tuotteistushankkeen tilaisuuksiin on osallistunut eri seurakuntien, kaupunkien, kuntien, yritysten ja yhdistysten henkilöstöä.

Osallistujien tulokulma on ollut yksillä työyhteisöjen kehittämisessä, toisilla kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa ja kolmansilla mallin fasilitoinnissa. Erilaiset taustat ovat tuottaneet rikasta keskustelua ja uutta oivallusta niin kehittämisprosessiin kuin siitä työstettävään palvelutuotteeseen. Hetkittäin on jopa tuntunut, että hämmennys, kysymykset, kuuntelu, innostuminen ja osallistuminen ovat olennaisempia tekijöitä yksittäisen työpajan annissa kuin sille määritelty aihe. Maaliin on osallistujien kommenttien ja työpajojen tulosten perusteella osuttu, vaikka aina ei ole selvästi tiedetty minne tähdätään!

Hyvät yhteistyömallit jakoon somessa

Tuotteistushankkeen työpajojen perusteella on käynyt selväksi, että organisaatiot eivät tee yhteistyötä, vaan yhteistyö tapahtuu aina henkilöiden välillä. Näinhän se on.

Sote- ja maakuntauudistuksen kaltaisten strategiatason haasteiden ratkaisemisen lisäksi paikkakunnilla tarvitaan yhteisöllistä innovointia niin työntekemisen puuroutumisen estämiseksi kuin ruuhkavuosia elävien kiireisten Heidien, yksinäisyyttä potevien Vilhojen, syrjäytymisvaarassa olevien Laurojen ja ulkopuolisuudesta kärsivien Assimeiden arjen parantamiseksi.

Ei pidä myöskään unohtaa jo nykyisen hyvän yhteistyön esille tuomisen tärkeyttä. Tähän eri some-kanavat tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Tällä ajatuksella tuotteistushankkeen seuraamiseksi ja keskusteluihin osallistumiseksi on hankkeelle perustettu työtila Innokylään. Twitterissä toimii #yhteisöllineninnovointi.

Viitasaarella ja Ilomantsissa toteutetuissa piloteissa kehittämisprosessi nojasi viiden tilaisuuden varaan. Näitä olivat prosessin käynnistävä suunnittelutyöpaja, omat verkostofoorumit niin asukkaiden ja kuntalaisten arkea tunteville työntekijöille kuin johdolle ja päättäjille, kaikki osallistujat yhteen koonnut verkostofoorumi sekä projektin päättänyt resurssointityöpaja. Tämä perusmalli on tuotteistushankkeessa toteutetusta ravistelusta huolimatta pitänyt pintansa. Keskustelua on herättänyt eniten eri tilaisuuksiin kutsuttavat henkilöt ja prosessin kuvaamisessa käytettävä kieli.

Yhteisöllisen innovoinnin malli käyttöön kevään aikana

Tätä tekstiä kirjoitettaessa tuotteistushankkeessa ollaan menossa palvelutuotteen aineistojen työstämisen vaiheessa. Avoimeen jakoon tuleva aineisto toimii niin kehittämisprosessin viestintämateriaalina kuin vapaasti hyödynnettävänä ohjeistuksena prosessin toteutukselle.

Palvelutuote viimeistellään ennen sen lanseeraamista tuotteistushankkeen päättävässä seminaarissa 25.4.2017. Loppuseminaariin voi osallistua paikan päällä Kuntatalolla tai etänä. Mukaan voi ilmoittautua 18.4. saakka tapahtuman verkkosivulla.

Yhteisöllisen innovoinnin mallin avulla pyritään luomaan Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) -ohjelman tavoin tulevaisuuden työpaikkoja, joiden toiminta on merkityksellistä ja vaikuttavaa kansalaisten ja seurakunnan jäsenten kokemana. Kevään 2017 aikana tehtävän tuotteistuksen myötä malli saadaan avoimeen käyttöön ympäri Suomea.

Krista Mikkonen
Yhteisöllinen innovointi -tuotteistushankkeen työmyyrä