Vuorovaikutteisuuden ilosanoma

Ideakupla

Luovaa työtä yksin tekevälle idea saattaa jäädä idea-asteelle. Mutta jos joku muu innostuu ideasta, sitä on helpompi lähteä toteuttamaan.

Keskiviikkona 15.1. seurakuntien verkkohankkeen työpajassa keskityttiin vuorovaikutteisuuteen. Työpajan tavoite oli löytää luontevimmat tavat seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten keskinäiseen avoimeen ajatuksenvaihtoon myös seurakunnan omilla verkkosivuilla. Aihetta on pohjustettu jo syksyllä käydyissä työpajoissa ja loppukäyttäjähaastatteluissa.

Työpajan ideoinnin perusteella ei ole tarkoitus suunnitella käyttöön työkaluja työkalun takia. Ei ole järkeä suunnitella työkalua, jolle ei oikeasti ole mitään tarvetta. Tavoitteena ei myöskään ole päihittää kirkon yhteisiä jo toimivia vuorovaikutteisia kanavia.

Positiivisia kokemuksia vuorovaikutteisuudesta

Pohdimme minkälaisia vuorovaikutteisia työkaluja itse käytämme verkossa. Mitkä ovat sellaisia, joista on viimeisen vuoden aikana jäänyt positiivinen mielikuva?

Työpajassa olimme aikalailla yhtä mieltä. Nopeasti luettavat, kohinaa vähentävät kanavat jäävät positiivisesti mieleen. Instagram, Pinterest, Twitter, pikakyselyt ja hyvät käyttöliittymät nousivat pikakeskusteluissa esille. Seurakuntien omista kampanjoista Nokian seurakunnan banderollit nousivat monessa keskusteluissa positiivisena esimerkkinä. Nokian seurakunnan kuvat ovatkin sellaista, mitä mieluusti itse jakaa.

”Olen ylpeä jos oma juttu tulee positiivisessa hengessä jaetuksi.”

Lähdimme liikkeelle hyvin konkreettisista kysymyksistä. Esimerkiksi kysyimme työpajassa: Mitä itse jakaisit sosiaalisessa mediassa? Mitä kommentoisit? Mistä olisit ylpeä?

Jakaisin:

 • Kysyttäessä – esim. kaverille vinkki kun kysyy hyvää ristiäisten järjestämisohjetta
 • Infografiikkaa, jossa ajankohtaista dataa uudella näkökulmalla
 • Rohkea mielipide tai uusi sanoitus
 • Poikkeuksellisen hyvä puheenvuoro kirkollisesta aiheesta

Kommentoisin:

 • Jos kysytään
 • Jos on asiavirheitä
 • Jos olen eri mieltä
 • Kun joku muu on jo kommentoinut ja näkee keskustelun suunnan.

Olen ylpeä:

 • Jos oma juttu tulee positiivisessa hengessä jaetuksi
 • Kun voi samaistua toiseen ja innostua hänen työpanoksestaan
 • Kun ollaan täysillä innoissaan mukana ja toteutetaan itseään

Idea on kuin saippuakupla!

Yksi vuorovaikutteisuuden mahdollistamisen idea on ymmärtääkseni, ettei tarvitse jäädä yksin ideoimaan ja suunnittelemaan. Kävimme siis läpi sitä, mitä työtehtäviä tehdään seurakunnassa yksin ja mihin kaivataan kommentointia ja yhteistyötä.

Moni tekee monta asiaa yksin. Jotkut asiat soveltuvatkin siihen. Sähköpostin kirjoittamiseen tai kokoustilojen varaamiseen ei välttämättä tarvitse työkaverin apua. Mutta aika moni asia olisi paljon helpompi tai hauskempi, jos sitä voisi ainakin jossain vaiheessa jakaa. Seurakuntien verkkohankkeessa ideana on löytää yhteistyömuotoja seurakuntien ja seurakuntalaisten välillä.

– Esimerkiksi arkinen imurointitehtävä: Imuroi sinä puolet niin minä jatkan toisella puolella. Säästyy aikaa ja voimaa ja lopputulos voi jopa olla parempi.

Luovaa työtä yksin tekevälle idea on kuin saippuakupla:

– Siinä se menee, ja sitten plopp!

Idea jää helposti idea-asteelle. Mutta jos mukaan saa muita, saa palautetta ja joku muukin innostuu ideasta, sitä on helpompi lähteä toteuttamaan.

Oikean kohderyhmän palautetta olisi mahtava saada!

Missä työtehtävissä sinä itse kaipaat vuorovaikutteisuutta? Milloin haluaisit palautetta?

Olisiko tiedottajalle hyödyksi saada palautetta uutisesta, tiedotteesta? Kiinnostaako tietää moniko on sitä lukenut? Miltä tuntuisi, jos uutisesta syntyy keskustelua?

– Olisi hienoa saada oikealta kohderyhmältä nopeasti palautetta toimiiko oma idea, teksti ja kuva.

Miltä papista tuntuisi jos jumalanpalveluksia kommentoitaisiin jälkikäteen? Tapahtuman yhteyteen ilmestyisi kommentointimahdollisuus, ja seurakuntalaiset pääsisivät kertomaan ja kysymään. Seurakuntalainen voisi kysellä asioita, joita ei ymmärtänyt. Pääsisi kehumaan tai kertomaan eriävän mielipiteensä. Entä jos ennen jumalanpalvelusta voisi äänestää kahdesta virrestä, kumpaa laulatte mieluummin?

Nopean palautteen antaminen nousi työpajassa tärkeäksi vuorovaikutteisuuden ominaisuudeksi.

Nopean palautteen antaminen nousi työpajassa tärkeäksi vuorovaikutteisuuden ominaisuudeksi.

Lopputuloksena tehtävälista palvelun toteuttajille

Ideat ovat nyt kerätty työpajassa. Päivän päätteeksi listasimme verkkopalvelun tärkeimpiä vuorovaikutuksen ominaisuuksia. Kärkeen nousivat tapahtumapalautteen antaminen ja pienet yhden klikkauksen ominaisuudet, joilla voi kertoa mielipiteensä nopeasti. Näiden lisäksi on tärkeä saada helppo toiminto, jolla seurakunnan verkkopalveluun voidaan liittää kirkon yhteisillä resursseilla pyöriviä vuorovaikutteisia foorumeita kuten esimerkiksi chat. Samalla toiminnolla sivuille voisi liittää helposti mitä tahansa sosiaalisen median sisältöä, infografiikkaa tai rss-syötteitä. Päätös siitä, mitä seurakunnan sivuille liitetään jää seurakunnalle, mutta verkkohankkeen puolesta valikoima pyritään tuomaan ylläpitäjälle esille.

Seurakunnan oma blogi on yksi vaihtoehto vuorovaikutuksen lisäämiseksi, mutta on syytä tarkkaan arvioida olisiko tavoittavampi vaihtoehto blogata vaikka paikallislehden verkkopalvelussa kuten Oulussa on tehty.

Jaettu vastuu tuo lisävoimaa

Työntekijätkin kaipaavat yhteiseen työntekoon hyviä malleja. On tärkeää, että yhteistyö seurakuntien välillä helpottuu ja että seurakuntalaiset pääsevät mukaan vaikuttamaan.

Miksi tekisi yksin jos vastuuta, ideoita ja työtaakkaa voi jakaa yksinkertaisella tavalla? Vastuuta jakamalla oppii luottamaan muihin ja oppii muilta.

Sitä kohti ja toivotaan että saippuakupla muuttuukin palloksi, joka pomppii iloisesti seurakuntien ja seurakuntalaisten välillä!

Tervetuloa vuorovaikuttamaan seurakuntien vekkohankkeen facebook-ryhmässä.