Uusittu verkkopalvelu sähköistää kirkkoon liittymisen

Uudistetun Liity kirkkoon -palvelun työryhmään kuuluvat verkkoviestintäsuunnittelija Juho Ruohola, konseptipäällikkö Katri Meripaasi, konseptisuunnittelija Milla Cotterill, IT-arkkitehti Peter von Essen, järjestelmäpäällikkö Satu Kettunen ja tiedottaja Petra Honkaranta-Siivari.

Uudistetun Liity kirkkoon -palvelun työryhmään kuuluvat verkkoviestintäsuunnittelija Juho Ruohola, projektipäällikkö Katri Meripaasi, konseptisuunnittelija Milla Cotterill, IT-arkkitehti Peter von Essen, järjestelmäpäällikkö Satu Kettunen ja tiedottaja Petra Honkaranta-Siivari.

12 528 – sen verran Liity kirkkoon -sivuston kautta lähetettiin liittymispyyntöjä vuonna 2015. Nämä kaikki liittymislomakkeet tulostettiin kirkkohallituksessa ja postitettiin paperimuodossa seurakuntiin, joissa varsinainen liittymisen käsittely vasta tapahtui.

Toisin on nyt, sillä 15. syyskuuta alkaen liittymisilmoitus on edennyt seurakunnan käsiteltäväksi suoraan verkon kautta. Uudistetun Liity kirkkoon -palvelun myötä kirkkoon liittyjä voi halutessaan tunnistautua palvelussa pankkitunnuksillaan, jolloin suuri osa tarvittavista tiedoista saadaan suoraan väestörekisterin kautta.

”Uudistettu palvelu on entistä käyttäjäystävällisempi. Liittymislomakkeen täyttö on helpottunut ja koko liittymisprosessi nopeutunut”, tiivistää Liity kirkkoon -uudistuksen projektipäällikkö Katri Meripaasi.

Myös kirkkoon liittyjälle näkymätön työ eli hakemuksen käsittely kirkkohallituksessa ja seurakunnassa on muuttunut merkittävällä tavalla. Liittymishakemuksen tiedot siirtyvät automaattisesti sähköisessä muodossa jäsentietojärjestelmä Kirjurin työjonoon seurakuntaan.

”Kirkkohallituksessa aiemmin tehty hakemusten manuaalinen käsittely on nyt jäänyt pois. Näin säästetään sekä työaikaa että liittymishakemusten postittamisesta syntyneissä kuluissa”, Meripaasi summaa.

Johtotähtenä tietoturvallisuus

Vaikka uusi palvelu mahdollistaa sähköisen kirkkoon liittymisen, myös entuudestaan tutut liittymistavat säilyvät uuden palvelun rinnalla. Halutessaan kirkkoon voi yhä liittyä asioimalla suoraan seurakunnassa tai tulostamalla Liity kirkkoon -sivustolta liittymislomakkeen ja toimittamalla sen seurakuntaan.

Toive toki on, että mahdollisimman moni löytäisi uuden sähköisen palvelun. Sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota palvelun tietoturvallisuuteen. Palvelussa käytettävä pankkitunnistautuminen on turvallinen ja käytössä jo monissa verkkopalveluissa.

Palvelu noudattaa kirkon tietoturvapolitiikkaa ja -määräyksiä. Ennen käyttöönottoa palvelussa tehtiin myös ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittama tietoturvatestaus.

”Tietoturva on ollut johtotähtenä, kun uutta Liity kirkkoon -palvelua ryhdyttiin toteuttamaan. Kyseessä on kansalaisille suunnattu palvelu, jossa käsitellään henkilötietoja. Siksi tietoturvavaatimukset ovat korkeat”, Katri Meripaasi painottaa.

Tarvetta uusille sähköisille palveluille

Uudistettu palvelu otettiin käyttöön vasta muutama viikko sitten, mutta Katri Meripaasi on siirtynyt uudistusprojektissa jo palvelun ylläpitovaiheeseen. Työlistalla ovat muun muassa syksyn aikana valmistuva englanninkielinen käyttöliittymä sekä palvelun laajentaminen. Toistaiseksi sähköisen tunnistautumisen kautta palvelua voivat käyttää Suomessa asuvat, täysi-ikäiset henkilöt. Tulevaisuudessa palvelu mahdollistaa myös alaikäisten ja ulkomailla asuvien kirkkoon liittymisen.

”On ollut motivoivaa tehdä palvelua, joka helpottaa kansalaisten liittymistä kirkkoon, mutta myös seurakuntien ja kirkkohallituksen työntekijöiden päivittäistä työtä”, marraskuussa 2015 projektissa aloittanut Meripaasi kertoo.

Meripaasin mukaan hän on oppinut osaavilta kollegoiltaan paljon uutta. Teknisen toimittajan lisäksi projektilla on ollut Kirkkohallituksessa oma ohjausryhmänsä sekä projektiryhmä, johon on kuulunut Meripaasin lisäksi viisi eri alojen asiantuntijaa Kirkkohallituksesta. Lisäksi monien muiden asiantuntijoiden osaamista on hyödynnetty aina tarvittaessa.

Haastavinta projektissa on ollut raivata mukana olleiden täysistä kalentereista aikaa yhteisen projektin tekemiseen. Yllätyksiäkin on ollut mukana matkassa:

”Kun on monta toimijaa, tulee monenlaisia kapuloita rattaisiin, mutta kaikki ne on taklattu ja taas opittu uutta”, Meripaasi naurahtaa.

Hänen mukaansa kentältä tullut palaute oli jo ennen palvelun julkaisemista positiivista. Uudistusta on odotettu kovasti.

”Painetta sähköisille palveluille on olemassa. Tällaista tarvitaan lisää – kirkon palveluiden on oltava käytettävissä verkossa”, toivoo Meripaasi.