Työyhteisöt mielenterveyttä edistämään

Mitkä asiat vaikuttavat työssä jaksamiseen? Miten jaan voimavarani työn ja vapaa-ajan kesken? Miten kohtaan haastavasti käyttäytyvän työkaverin tai seurakuntalaisen entä läheisen? Miten voin vaikuttaa positiivisesti työyhteisöön? Miten tunnistan ja käsittelen tunteita arkielämässäni?

Nämä ovat kysymyksiä, joihin etsimme yhdessä vastauksia MTEA- kursseilla. Lyhenne tarkoittaa Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutusta, joka antaa ymmärrystä mielenterveydestä elämäntaitona ja kansalaistaitona, siitä, mitä mielenterveys tarkoittaa ja mitä ovat sen suoja- ja riskitekijät. Koulutus antaa välineitä myös arjen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Siinä käsitellään myös elämän monia kriisejä ja pohditaan keinoja niistä selviytymiseksi, mikä osaltaan vaikuttaa yksilön ja työyhteisön muutoskestävyyden vahvistumiseen.

Mielenterveys on osa hyvinvointia ja terveyttä

Vetäessämme ensimmäisiä MTEA-koulutuksia omissa työyhteisöissämme olimme jännän äärellä. Olimme tuomassa esille asioita, jotka ovat jokaiselle edessämme istuville kollegoille tuttuja ja jo moneen kertaan kaluttuja. Miten saisimme avattua heille uuden näkökulman, juuri sen minkä itse olimme saaneet ja josta kokeneet valaistuvamme. Aavistimme, että kurssille osallistuvat odottivat saavansa keinoja mielenterveyden häiriöistä kärsivien ihmisten kohtaamiseen ja ohjeita, miten estää mielenterveyden häiriöitä. Tärkeitä asioita kyllä mutta ne ovat osoitus siitä, että edelleen ymmärrämme mielenterveyden vahvasti sairauspainotteisesti.

Mielenterveyttä on jokaisella meistä. Se on kykyä selviytyä tavallisista arjen tehtävistä mutta myös vaikeuksista.  Se on kokonaisvaltaista hyvinvointia, jota voi ohjata omalla toiminnallaan. Mielenterveyttä ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä kykyjen, vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Näitä voimme myös yhdessä olla oppimassa. Tämän oivaltaminen on mielestämme MTEA-kurssien parasta antia.  

MTEA-kurssi tarjoaa foorumin yhteiselle pohdinnalle

Työyhteisössä järjestettävät kurssit antavat kerrankin luvan keskittyä pohtimaan asioita, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen sekä työssä että kotona. Voimme yhdessä pohtia paikkaamme työyhteisössä ja miettiä, miten itse olisimme vaikuttamassa hyvän ilmapiirin luomiseen. Tärkeää on myös käydä läpi riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa omaan ja työkaverin käyttäytymiseen. Näitä ymmärtämällä myös armollisuus itseä ja toista kohtaan lisääntyy.

Olemme ohjanneet seurakuntien työyhteisössä ryhmiä, joissa on ollut saman työalan työntekijöitä sekä ryhmiä, joissa työntekijät tulevat eri työaloilta. Molemmissa ryhmissä on puolensa. Saman työalan työntekijöille kurssi mahdollistaa paremman mahdollisuuden vertaistukeen oman työalan kysymyksissä. Sekaryhmät luovat enemmän ymmärrystä toisten tekemää työtä kohtaan ja erilaisia näkökulmia työn tekemiseen. Sekaryhmissä avautuu myös keskustelua ihmisten kohtaamiseen liittyvissä tilanteissa, joihin kaikilla työaloilla ei välttämättä koulutuksessa ole perehdytty.

Seurakunnassa tehtävä työ on usein itsenäistä ja samalla yksinäistä. Hyvänä koulutuksessa koettiinkin yhteinen kokemusten jakaminen ja yhdessäolo omaan työhön liittyvien asioiden äärellä. Se tarjoaa tilaa ja aikaa kysyä itseltä ja toisilta: Mitä meille kuuluu.

MTEA-koulutukset EA-koulutusten rinnalle

Koemme tärkeänä, että työyhteisössä ymmärretään mielenterveyden merkitys työhyvinvointiin. Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen vaikuttaa ennaltaehkäisevästi mielenterveysperusteisiin poissaoloihin ja työkyvyttömyyseläköitymiseen. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijän hyvinvoinnista myös mielenterveyden osalta. Mielenterveyden ensiapukurssi on oiva tapa lisätä mielen hyvinvointia työyhteisössä.  https://www.mieli.fi/fi/MTEAkoulutukset

Työ itsessään vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen. Työn hallinnan tunne yhdistettynä myönteisen ilmapiirin luomiseen työyhteisössä lisää työntekijän onnistumisen kokemuksia ja antaa voimavaroja työhön. Näitä asioita täytyy säännöllisin väliajoin ”nostaa pöydälle” ja keskustella auki, jotta toiminta jää selkärankamuistiin. Mielenterveyden ensiapu -kurssit tulisi siksi nähdä yhtä merkityksellisinä kursseina työntekijöilleen kuin fyysisen ensiavun kurssitkin.

Tukea työpaikoille mielenterveyden edistämiseen

Nyt keväällä koronavirustilanteen pitkittyminen on nostanut mielenterveyteen liittyvät kysymykset entistä vahvemmin esiin valtakunnallisestikin.  Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelmassa tavoitteena on muuttaa työelämän näkökulma mielenterveyteen.  Mielenterveyden tuen työkalupakki julkaistaan syksyllä. Nyt on käynnissä työkalujen palvelumuotoiluprosessi, johon voi ilmoittautua mukaan myös kirkon työpaikoilta. Mielenterveyden manifesti sisältää kymmenen teesiä ja nostaa esiin mielenterveyden työelämän menestystekijänä. 

Hyvän mielen työpaikka -materiaali antaa esimiehelle välineitä mielenterveyden edistämiseen työpaikoilla. Maksuttoman Hyvän mielen työpaikka®-merkin myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry. Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on työväline, joka tarjoaa vinkkejä, ideoita ja suosituksia mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön. Merkki on tunnustus paremman työelämän puolesta ponnisteleville työyhteisöille ja myös seurakunnat voivat sitä hakea.

Armollinen tunneilmasto työssä?

Kirkolla on armon ja toivon sanoma. Sanoma välittyy, kun se on totta kirkon sisällä työyhteisöissä. Jokainen kirkon työntekijä vaikuttaa tähän viestiin ja siihen millainen tunneilmasto on työpaikalla. Se ei tarkoita sitä, että vaikeat asiat lakaistaisiin maton alle, päinvastoin, niihin on tartuttava aikanaan ennen kuin ne sekoittavat työpaikan asiat kokonaan. Hyvään johtajuuteen kuuluu olla tietoinen mielenterveyden hyvinvoinnin tukemisen tarpeellisuudesta työyhteisössä ja siihen kuuluu myös huolehtia työntekijöiden mahdollisuudesta uudistua ja kouluttautua mm. MTEA-koulutuksessa. Kokemuksemme on, että oman työalan kiireiltä ajan ottaminen siihen kannattaa.

Marja-Leena Kivilompolo
Diakoni, MTEA1-kouluttaja

Saila Luukkonen
Diakonissa, Th
MTEA1 kouluttaja

Artikkelin kirjoittajat Marja-Leena Kivilompolo ja Saila Luukkonen

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän Riskit haltuun seurakuntatyössä -hankkeen webinaarisarjan viimeisessä osassa teemana oli tunteet ja mielenterveys työssä. Marja-Leena Kivilompolo ja Saila Luukkonen kertoivat webinaarissa kokemuksistaan MTEA-kouluttajina. Webinaarin tallenne on katsottavissa huhtikuun ajan, linkki tallenteeseen täällä.

Kirteko-hankkeen logo
Oranssissa ympyrässä TYÖ2030.