Työelämän haasteiden ratkaiseminen vaatii yhteisiä tekoja työnantajilta ja oppilaitoksilta

Suntio asettelee tuoleja pianon eteen.
Porvoon tuomiokirkon suntio työssään.

Osallistuin Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestön, Skills Finlandin ja Omnian järjestämään Taitaja 2023 -tapahtumaan toukokuussa 2023. Tilaisuuden aiheina olivat ammattiosaamisen merkitys yhteiskunnassa ja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet rekrytoinnissa ja osaamisen kehittämisessä. Tapahtumassa käsiteltiin myös ammatillisen koulutuksen roolia maahanmuuttajien työllistymisessä. Odotin mielenkiinnolla, mitä päivä toisi tullessaan. 

Aluksi keskityttiin vihreän siirtymän luomaan osaamistarpeeseen. Ensimmäinen esiintyjä kertoi siitä, että miten vihreä siirtymä haastaa yhteiskuntaamme ja yrityksiämme. Se vaatii uusia tuotannon ja kuluttamisen tapoja, ratkaisuja sekä investointeja puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen, kestäviin materiaaleihin ja palveluihin. Muutos haastaa kaikkia toimialoja ja arvoketjuja. Onnistuessamme vihreä kasvu mahdollistaa Suomen vihreän siirtymän, yritysten kasvun ja viennin kasvamisen. 

Vihreää kasvua ei synny ilman osaamista. Uusien ratkaisujen innovointi ja kehitys vaatii tekijöitä ja osaamista. Sama pätee tuotteiden ja palveluiden rakentamiseen ja tuottamiseen. Uudistuakseen ja kasvaakseen elinkeinoelämä tarvitsee monenlaisia osaajia: sekä korkeakoulutettuja että ammattiosaajia. Uusia tuotteita ja palveluja ei synny, jos niitä ei kehitetä, rakenneta, kaupallisteta, valmisteta ja tuoteta. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita vihreä siirtymä on tuonut ja luokaan lähitulevaisuudessa mietin esityksen kuultuani.

Oppisopimuksella osaajia

Seuraavaksi kuulimme esimerkin siitä, että miten työvoimapulaan vastataan panostamalla työelämässä tapahtuvaan oppimiseen. Kokemuksistaan oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä kuultiin muun muassa Fazer Leipureista. Fazer Leipurit houkuttelevat opiskelijoita omalla artesaanileipurikoululla. Myös johtamiseen panostetaan tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuksia suorittaa johtamisen ja esimiestyön koulutuksia.

Kirkon sektorilta ei kuultu esitystä, mutta myös seurakunnissa on mahdollisuus opiskella ja oppia uusia taitoja suorittamalla joko koko ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osia. Työelämässä osaamista voidaan hankkia oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla.

Yksi mahdollisuus oppia työelämässä on Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, joka mahdollistaa toimimisen valitusta osaamisalasta riippuen esimerkiksi suntiona tai vahtimestarina seurakunnissa tai työntekijänä hautauspalvelualan yrityksissä. Seurakuntapalvelun osaamisalan suorittanut voi toimia esimerkiksi suntion, vahtimestarin tai hautausmaatyöntekijän tehtävissä seurakunnassa. Hautauspalvelualan osaamisalan suorittaneena toimit työntekijänä hautauspalvelualan yrityksessä. 

On hyvä muistaa, että ”ihmistä tarvitaan aina”.  Ammattiosaamisessa kyse ei ole käsipareista vaan IHMISESTÄ.

Ulla Westermarck.

Ulla Westermarck
neuvottelupäällikkö
Kirkon työmarkkinalaitos