Tule mukaan tekemään kirkon töitä verkossa!

Etsimme seurakuntien työntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita tekemään osan työajastaan kirkon yhteistä työtä verkossa, erilaisissa tehtävissä.

Kirkon viestintäohjelmassa todetaan, että ”Seurakuntamme, työntekijämme ja työmuotomme ovat siellä missä ihmisetkin – sosiaalisessa mediassa.” Edelleen todetaan, että ”Tarjoamme työntekijöillemme sosiaalisen median käyttöön tarvittavat välineet, työajan, koulutuksen ja valtuutuksen.” Piispainkokouksessa hiljattain käsitellyssä raportissa ”Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä” todetaan että ”Laadukkaaseen strategiseen viestintään tulee panostaa, koska suurin osa kirkon jäsenistä ylläpitää kirkkosuhdettaan median kautta. Strategisella viestinnällä tarkoitetaan tietoista vaikuttamista viestinnän avulla myönteisen mielikuvan saavuttamiseksi: vuorovaikutuksellisuutta, maineenhallintaa, kriisiviestintää ja markkinointia. Kirkon strategisen viestinnän tulee nousta kirkon pysyvästä sanomasta ja arvopohjasta, mutta päämäärään pyrittäessä tulee hyödyntää uusimpia teknologisia välineitä ja viestinnällistä osaamista.”

Tarvitsemme entistä laajempaa yhdessä tekemistä voidaksemme hyödyntää ne mahdollisuudet, joita verkko ja digitaaliset ympäristöt meille tarjoavat. Verkkotyö on jatkuvasti laajeneva ”työala”, jota ei voida toteuttaa kokonaiskirkon tasolla vain kirkkohallituksen työntekijöiden toimesta. Seurakuntien työntekijöiden monipuolista osaamista tarvitaan kohtaamisissa myös verkossa. Kirkon Viestintä ja kirkkohallituksen toiminnallinen osasto koordinoivat yhteistä verkkotyötä, jonka osaajia on laajalti eri puolilla kirkon kenttää.

Kirkkohallitus kokeilee uutta toimintamallia, jonka avulla tehostetaan ja laajennetaan kirkon yhteistä verkkotyötä. Toivomme löytävämme seurakuntien työntekijöitä, jotka voisivat sitoutua tekemään osan työajastaan yhteistä verkkotyötä erikseen määritellyissä puitteissa. Seurakunnan kanssa tehdään asiasta sopimus, jossa määritellään työajan käyttö. Kirkkohallitus korvaa seurakunnalle puolet asianomaisen työntekijän palkasta ja seurakunta maksaa toisen puolen.

Seurakunta hyötyy yhteistyöstä siten, että sen työntekijä saisi osaamista ja verkostoja, jotka auttavat kehittämään oman seurakunnan työtä verkossa ja eri digitaalisilla alustoilla. Näin seurakunta voisi vahvistaa monikanavaisen viestinnän osaamista toiminnassaan ja työntekijöiden tuottamat sisällöt saisivat suurempaa näkyvyyttä.

Tarvitsemme seurakuntien työntekijöiden panosta yhteiseen verkkotyöhön, esimerkkeinä tehtävistä Kirkon Youtube-työn koordinointi, hengellisten somesisältöjen tuottaminen, verkkokeskustelu, pelistriimaustoiminnan koordinointi, verkkosielunhoidon somemarkkinoinnin kehittäminen sekä tekstintuottaminen Lukkari-sisältöpalveluun. Lisäksi tarvitsemme useita avustajia toimimaan eri tehtävissä kirkon somekanavilla. Työntekijä saa vertaistukea, koulutusta ja mahdollisuuden kehittää osaamistaan verkkotyössä. Kirkkohallitus vastaa työstä aiheutuvista kokous- ja matkakuluista.

Verkkotyö ei rajaudu paikallisesti vaan voi palvella kirkon jäseniä valtakunnallisesti yli seurakunta- ja hiippakuntarajojen. Mielekkäintä verkkotyötä on tehdä valtakunnallisesti, hyödyntäen seurakuntien monipuolista osaamista. Tämä haastaa meitä kirkossa uudenlaiseen yhteistyöhön ja työn organisointiin yhä paremmin myös valtakunnallisella tasolla.

Tarkempia tietoja uudesta verkkotyön yhteistyömallista ja siihen liittyvistä tehtävistä antaa koordinaattori Henna Ahlfors (henna.ahlfors@evl.fi, puh. 050 3269012) ja viestintäsuunnittelija Ulla Oinonen (ulla.oinonen@evl.fi, puh. 040 6881473).

Yhteistyömallista Kirkkohallituksen yleiskirjeessä.