Erilaisista yhteisöistä elävä kirkko

18.5.2016

Kirkko on aina elänyt pienyhteisöistään. Seurakunnat, herätysliikkeet ja näitä pienemmät paikallisyhteisöt ovat profiloituneet enemmän tai vähemmän persoonallisilla piirteillään, vaikka rakenteet ja opillinen perusta ovatkin samat. Pienyhteisöt ovat kuitenkin muuttuneet aiempaa homogeenisemmiksi. Niin aistinvaraisten havaintojen kuin tutkimustenkin mukaan ihminen haluaa olla yhteydessä pääasiassa kaltaistensa kanssa. Vaikka elämänpiiri on globalisaation ja median jatkuvan uutisvirran myötä laajentunut, läheisten […]

Kristuksen ruumis kaupungissa

24.2.2016

Kysymys moninaisuudesta ja moninaistumisesta asettaa katsomaan, mitä oikein kysytään. Jos jokin moninaistuu, on se siis alkuaan ollut jokin yksi, josta on sittemmin tullut monta. Mikä sinulle tai minulle on tuo yksi ja onko sellaista todella ollut? Vai onko se vain haavekuva monimutkaisesta todellisuudesta? Jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, se on ollut milloin heimojen ja sukujen yhteisökudos, milloin […]

Yhteisöllistä kieltä etsimässä

22.8.2013

Jumalanpalveluksessa käytetyn kielen kankeudesta ja ulkopuolisuuden kokemuksesta valitetaan usein. Voisiko inklusiivinen puhetapa olla yksi vastaus? Elokuun alkupäivinä helteiseen Keski-Saksaan Würzburgin kaupunkiin kokoontui 250 liturgiasta ja jumalanpalveluksesta kiinnostunutta kirkkojen ja oppilaitosten edustajaa. Societas Liturgican konferenssin osallistujat tulivat viideltä mantereelta ja edustivat lukuisia eri kirkkoja ja traditioita. Konferenssiviikon teemana oli jumalanpalveluksen ja liturgian uudistaminen, joka näyttää olevan […]