Kyllin hyvä ihmiseksi?

24.6.2015

Viime aikoina olen lukenut tavallista ahkerammin lehtiä, jopa naistenlehtiä ja vieläpä työajalla. Tarkoituksenani on ollut selvittää, miten arkinen kutsumus ilmenee aikakauslehdissä, ja miten ihmiset sanoittavat niissä elämäntehtäväänsä. Ajattelevatko ihmiset, että tehtävät kotona, työpaikalla ja harrastuksissa ovat Jumalan antamia ja niiden hyvä hoitaminen on Jumalan ja lähimmäisen palvelemista? Millä muilla sanoilla elämäntehtävästä puhutaan? Kutsumus Kutsumus sanana […]