Saako uskonto näkyä?

5.2.2014

Alkuviikosta uutisoitiin kansanedustajien näkemyksistä uskonnonopetuksen uudistamisesta. Kansanedustajien kannat eivät tuoneet esiin kovinkaan suuria muutostarpeita. Ylen tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta vastaajasta katsoi, että koulussa tulee olla oman uskonnon opetusta. Kolme viidestä kansanedustajasta oli sitä mieltä, että oman uskonnon opetusta ei pitäisi korvata kaikille yhteisellä uskontotiedon ja etiikan opetuksella. Kokonaisuudessaan kansanedustajat olivat varsin yksimielisiä uskonnonopetuksen tarpeellisuudesta. Vain […]

Kirkon ja koulun yhteistyön kehittäminen jää uskonnonopetuskeskustelun varjoon

11.11.2013

Kirkolla ja koululla on pitkä yhteinen historia. Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan vielä suurin osa suomalaiskouluista piti seurakuntaa tärkeimpänä yhteistyökumppaninaan. Kirkkohallituksen kouluyhteistyöstä vastaavan asiantuntijan Tuula Vinkon mukaan luottamuksen säilyttäminen  vaatii kuitenkin seurakunnilta periaatteiden selkiyttämistä. ”Seurakunnissa puhutaan vieläkin vanhanaikaisesti koulutyöstä, vaikka kysymys on yhteistyöstä koulujen kanssa. Koulussa kaikki työ tehdään viranomaisten johdolla. Koulu vastaa oppilaiden uskontokasvatuksesta, […]