Lasipallo kädessä, tekstejä englanniksi tasa.arvosta.

Tasa-arvo on yhteinen asia

12.5.2022

Toukokuun 2022 kirkolliskokouksessa käsiteltiin hyvin yleisluontoisesti ilmaisten aloitetta, jossa esitettiin, että kirkkohallituksen tulee ryhtyä toimiin, jotta seksuaalinen häirintä loppuisi kirkon piirissä. Asia siirrettiin yleisvaliokunnan käsittelyyn. Olin kuultavana yleisvaliokunnassa. Saatoin kertoa monta asiaa valiokunnan jäsenille, joita työmarkkinaosasto ja omasta puolestaan myös toiminnallinen osasto ovat jo tehneet kaikenlaisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. Näitä ovat mm kirkon pääsopijaosapuolten vuonna 2018 […]

Huomioita tasa-arvosta: Muutos tarvitsee itsensä alttiiksi laittavia tienraivaajia

23.10.2020

Kansainvälisessä vertailussa Suomi nostetaan esiin usein tasa-arvon mallimaana: maana, jossa naiset saivat ensimmäisenä maana Euroopassa äänioikeuden ja ensimmäisenä maailmassa eduskuntaan valittiin naisparlamentaarikot.