Kysymyksiä vailla vastausta

5.8.2015

Mitä on sielunhoito sairaalassa? Miten se määritellään? Mikä on sinun sielunhoitokäsityksesi? Mitä on sielunhoidon teologia? Onko meillä sielunhoidon teologiaa?  Näitä kysymyksiä kysyttiin ja pohdittiin sairaalasielunhoitajien erityiskoulutuksessa kuluneen kevään aikana. Käsitykset sielunhoidosta osoittautuivat melko kirjaviksi. Sielunhoitokäsityksen taustalla vaikuttava teologinen ymmärrys, teoreettiset viitekehykset ja toisilta tieteenaloilta omaksutut ajatusmallit sekä hengellisyys, johon on kasvanut tai jonka keskellä elää […]