”Vaatteet on mun aatteet”

19.10.2016

Ihmiset ovat perinteisesti  ilmaisseet pukeutumisellaan kuulumisestaan johonkin yhteisöön. Kansallispuvut kertovat kantajansa juurista ja kotiseudusta. Romani- tai saamelaisasut viestivät nekin kantajansa yhteisöstä ja kulttuurista. Aiemmin körttipuku kertoi uskonnollisesta vakaumuksesta. Erilaisten musiikkityylien kuuntelijoitakin voi tunnistaa heidän vaatetuksestaan. Nämä asut ovat saaneet vapaasti rikastaa suomalaista kylänraittia. Asianmukainen pukeutuminen on osa hyvää käytöstä ja se ilmaisee kunnioitusta kanssaihmisiä kohtaan. Suomalaisessa […]