Vastuu vaaleista kuuluu myös työntekijöille

19.2.2014

Ehdokasrekrytointi on yksi seurakuntavaalien painopisteistä. Tulevalla vaalikaudella kirkossa on edessä monia isoja haasteita, jotka liittyvät niin ihmisten kirkkosuhteeseen kuin kirkon rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisen legitimiteetin säilyttäminen vaatii aktiivista viestintää arvoista, joille kirkko toimintansa perustaa. Uudet päättäjät pääsevät ratkomaan isoja kysymyksiä: Mitä tehdään paikallisissa yhteisössä, kun seurakunnat kuuluvat suuriin yhtymiin? Millaista työtä seurakunnissa tehdään, kun kaikkeen […]

Piispainkokouksessa kohtaavat hallinto ja teologia

27.5.2013

Miten kirkkoa hallinnoidaan? Jeesus ei jättänyt oppilailleen mitään yksiselitteistä hallintomallia, miten kirkon asiat tulisi järjestää ja sen missiota edistää. Maailmassa toimiminen vaatii silti aina jonkinlaista suunnittelua sekä rakenteita, joiden avulla asetettuihin tavoitteisiin pyritään. Uudesta testamentista on löydettävissä perusideoita, joiden varaan myöhempi historia on kehittänyt jos jonkinlaisia hallintokaavioita. Yksi tärkeimmistä perustuu siihen, että Jeesus asetti 12 […]