Piispainkokouksessa kohtaavat hallinto ja teologia

27.5.2013

Miten kirkkoa hallinnoidaan? Jeesus ei jättänyt oppilailleen mitään yksiselitteistä hallintomallia, miten kirkon asiat tulisi järjestää ja sen missiota edistää. Maailmassa toimiminen vaatii silti aina jonkinlaista suunnittelua sekä rakenteita, joiden avulla asetettuihin tavoitteisiin pyritään. Uudesta testamentista on löydettävissä perusideoita, joiden varaan myöhempi historia on kehittänyt jos jonkinlaisia hallintokaavioita. Yksi tärkeimmistä perustuu siihen, että Jeesus asetti 12 […]