Kirkon ja koulun yhteistyön kehittäminen jää uskonnonopetuskeskustelun varjoon

11.11.2013

Kirkolla ja koululla on pitkä yhteinen historia. Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan vielä suurin osa suomalaiskouluista piti seurakuntaa tärkeimpänä yhteistyökumppaninaan. Kirkkohallituksen kouluyhteistyöstä vastaavan asiantuntijan Tuula Vinkon mukaan luottamuksen säilyttäminen  vaatii kuitenkin seurakunnilta periaatteiden selkiyttämistä. ”Seurakunnissa puhutaan vieläkin vanhanaikaisesti koulutyöstä, vaikka kysymys on yhteistyöstä koulujen kanssa. Koulussa kaikki työ tehdään viranomaisten johdolla. Koulu vastaa oppilaiden uskontokasvatuksesta, […]