Luottamus löytyy läheltä

11.1.2017

Moni alle nelikymppinen pohtii nykyään kirkkoa ja kuulumistaan tähän moninaiseen yhteisöön median kautta. Eri lehtijutut kirkosta ja sen edustajien televisioesiintymiset vaikuttavat joko niin, että omaa mieltä kirvelee ja otsaan tulee ryppyjä tai vaihtoehtoisesti niin, että kirkon arvopohjaa ja sen puolesta puhujia katselee ja kuuntelee kiittäen. Näiden mediakohtaamisten avulla piirtyy usein kuva hyväksynnästä tai vieraudesta. Ketään, […]

Kristuksen ruumis kaupungissa

24.2.2016

Kysymys moninaisuudesta ja moninaistumisesta asettaa katsomaan, mitä oikein kysytään. Jos jokin moninaistuu, on se siis alkuaan ollut jokin yksi, josta on sittemmin tullut monta. Mikä sinulle tai minulle on tuo yksi ja onko sellaista todella ollut? Vai onko se vain haavekuva monimutkaisesta todellisuudesta? Jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, se on ollut milloin heimojen ja sukujen yhteisökudos, milloin […]

Erityistä työtä perustehtävän hyväksi

28.1.2015

Kirkon oppilaitosyhteistyö on yksi kirkon erityistehtävistä. Erityistehtävien kantavana ajatuksena on nähdä Kristus ihmisten keskellä ja ihmisissä. Ihmisillä on oikeus olla kirkon yhteydessä kaikissa elämäntilanteissaan ja tapahtumissaan. Erityistehtävissä pyritään tunnistamaan ihmisten tarpeita ja liittymään niihin kaikilla tasoilla: “Kirkon tulee etsiä avuntarvitsijat, jotka eivät itse voi löytää kirkkoa” – Kohtaamisen kirkko 2014 Kirkon perustehtävä on kutsua ihmisiä […]

Uusi laki: seurakunnat ja koulut tiiviimpään yhteistyöhön?

20.8.2014

Elokuun alusta voimaan tullut uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta lisää opiskelijoiden hyvinvointipalveluja. Laki velvoittaa kuntia järjestämään ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille nykyistä enemmän henkistä tukea. Myös moniammatillisia työryhmiä lisätään sekä kunnissa että kouluissa. Kirkkohallituksen asiantuntijan mukaan seurakuntien pitäisi nyt tarttua tilaisuuteen tehdä yhteistyötä ja olla läsnä oppilaitoksissa. Opiskeluhuoltoryhmissä voisi olla tilaa seurakunnan työntekijöille Kouluterveyskyselyt osoittavat, […]