Sopimusta solmimaan

9.4.2018

Seurakunta on paikallinen yhteistyökumppani yhteiskunnan kasvatuksen eri sektoreilla. Tämä todetaan niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen kuin lukiokoulutuksenkin valtakunnallisissa perusteissa. Yhteistyöstä kannattaa solmia kunnassa paikallinen sopimus, jolloin lapset ja nuoret ovat palveluiden suhteen yhdenvertaisessa asemassa osoitteesta riippumatta. Myös heidän huoltajilleen on voitava perustella, miksi seurakunta on läsnä päiväkodin ja koulun arjessa, juhlassa ja kriisissä. Joskus vaarana on se, […]

Kiusataanko sinua?

11.2.2015

Tämä kysymys esitetään television ruudussa. Kehotetaan kertomaan avoimesti asiattomasta kohtelusta, jota itse kukin on kohdannut elämänsä aikana, koulussa ja työelämässä. Hyvä niin. Kiusaamista ei oikein muulla keinoin saa kuriin kuin puhumalla siitä ja tekemällä se näkyväksi, ja sitä kautta puuttumalla siihen. Kiusaamisten ympärillä leijuu häpeä. Häpeä koskee lähinnä sitä, että altistuu kiusaamiselle. Se puolestaan synnyttää […]

Uusi laki: seurakunnat ja koulut tiiviimpään yhteistyöhön?

20.8.2014

Elokuun alusta voimaan tullut uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta lisää opiskelijoiden hyvinvointipalveluja. Laki velvoittaa kuntia järjestämään ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille nykyistä enemmän henkistä tukea. Myös moniammatillisia työryhmiä lisätään sekä kunnissa että kouluissa. Kirkkohallituksen asiantuntijan mukaan seurakuntien pitäisi nyt tarttua tilaisuuteen tehdä yhteistyötä ja olla läsnä oppilaitoksissa. Opiskeluhuoltoryhmissä voisi olla tilaa seurakunnan työntekijöille Kouluterveyskyselyt osoittavat, […]

Kirkon ja koulun yhteistyön kehittäminen jää uskonnonopetuskeskustelun varjoon

11.11.2013

Kirkolla ja koululla on pitkä yhteinen historia. Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan vielä suurin osa suomalaiskouluista piti seurakuntaa tärkeimpänä yhteistyökumppaninaan. Kirkkohallituksen kouluyhteistyöstä vastaavan asiantuntijan Tuula Vinkon mukaan luottamuksen säilyttäminen  vaatii kuitenkin seurakunnilta periaatteiden selkiyttämistä. ”Seurakunnissa puhutaan vieläkin vanhanaikaisesti koulutyöstä, vaikka kysymys on yhteistyöstä koulujen kanssa. Koulussa kaikki työ tehdään viranomaisten johdolla. Koulu vastaa oppilaiden uskontokasvatuksesta, […]

Ekaluokkalaisen siunaus on koko perheen siirtymäriitti

12.8.2013

Lapsen ensimmäinen koulupäivä hämmentää vanhempia usein ainakin yhtä paljon kuin lapsia. Yhtäkkiä pienestä on tulossa iso, jonka elämään kuuluvat kotiavaimet, suojatien ylitys ja omat ystävyyssuhteet ristiriitoineen. Koululaisten siunaustilaisuudessa kirkko saattaa lapsia ja vanhempia uuteen elämänvaiheeseen. Lapsi- ja perhetyön pappi Elina Koiviston mukaan koululaisten siunaustilaisuudet ovat juuri sellaisia tilanteita, joita perhetyössä tarvitaan: niissä kohdataan nykyihmisen todellisia […]