Kirkon paikkaa etsimässä

22.4.2015

Kirkon tutkimuskeskuksen tämänkeväisen seminaarin otsikkona oli ”Kirkko etsii paikkaansa”. Kysymys uskonnon paikasta ja sijainnista on noussut yhä useammin esiin uskontotieteellisessä ja uskontososiologisessa keskustelussa. Taustalla on ajatus, jonka mukaan maallistuminen, sekularisaatio, ei ole täsmällisin mahdollinen tapa kuvata uskonnon merkityksen muutosta modernissa maailmassa. Esimerkiksi maailmankuulu uskontososiologi ja luterilainen teologi Peter Berger on kirjoittanut uusimmassa, vuonna 2014 ilmestyneessä […]

Kirkon työntekijä rakentaa työssään kirkon asemaa

25.2.2015

Kirkon ja valtion suhde on moninainen, historian ja kulttuurin sävyttämä palapeli. Se ei kuitenkaan ole vain luterilaisen kirkon ja valtion kahdenkeskinen peli, vaan entistä enemmän monien erilaisten uskontojen, uskonnollisten yhteisöjen sekä katsomuksellisten toimijoiden yhteinen asia. Kirkon ja valtion suhteiden tulevaisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Ensinnäkin uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisen kohtelemisen vaatimus on voimistunut. Tämän taustalla on […]