Hankinnan onnistuminen vaatii työtä

30.8.2013

Laajan hankinnan kilpailuttaminen on yleensä pitkä prosessi. Seurakuntien verkkohankkeen  yhteistyökumppanin kilpailutus vei aikaa noin kuusi kuukautta. Kilpailutuksen lähtökohtia olivat seurakuntien kanssa tehty konseptidokumentti johtoryhmän asettama tavoiteaikataulu hankkeen status kirkon strategisena kärkihankkeena Kilpailutuksen hoitamiseksi nimettiin kilpailutustyöryhmä, johon kuuluivat viestintäjohtaja Sakari Korpi, verkkoviestintäpäällikkö Sami Kallioinen, verkkopalvelutuottaja Mervi Korpiaho, suunnittelija Carita Wuorsalo ja konsultti Sami Kalanen. Hankintamalliksi valittiin […]